အဌမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီး ညီလာခံကုိ လင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

2018-10-18 08:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အဌမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီး ညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ညတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ကေမာဒီးယား၊ ျမန္မာ စသည့္ ႏုိင္ငံျခား တရုတ္တြင္ သံရံုး ႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးက ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၊ ကေမာဒီးယား ဘုိင္မာျပည္နယ္ စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ႀကီး အစုိးရေခါင္းေဆာင္၊ တစ္ကမၻာေပၚ၌ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာ (၃၂)ခု ခံြမာသီးအသင္းအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ တရုတ္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ထမ္း၊ ျပည္ပ ထင္ရွားေသာ လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ စပြန္ဆာကုန္သည္ အေယာက္(၈၀၀)ေက်ာ္သည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္တြင္ (၃)ရက္ၾကာတြင္ ဧည့္သည္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ေျပာၾကားျခင္း၊ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္း၊ သုေတသနပညာရပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကုန္ပစည္း ျပသျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ညိႇႏႈိင္းျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပပါမည္။

ႏွစ္ေပါင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရသည္ ခံြမာသီးလုပ္ငန္း၏ တုိးတက္မႈကုိ အရမ္းအေလးထားၿပီး သစ္ခ်သီး ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား ခံြမာသီးကုိ အဓိကျပဳေသာ သစ္ေတာခံြမာသီးလုပ္ငန္းသည္ ကုန္းျပင္ျမင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္း(၈)ခုအျဖစ္ ေထာက္ခံမႈကုိ ေပးပါသည္။ ယခုတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္ခ်သီး စုိက္ပ်ဳိးေသာ အက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ(၂၆၂)ေသာင္း ရွိၿပီး ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တရုတ္တြင္ ပထမဦးဆံုး တည္ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္