၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ Granfondo စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔ မန္စီ၊ ေရႊလီ စသည့္ေနရာမ်ား၌ က်င္းပမည္

2018-10-18 15:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ေရာင္စံုယူနန္ Granfondo ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ မန္စီ၊ ေရႊလီ၊ ထိန္ခ်ံဳး၊ တလီ၊ လစ္က်န္း၌ ခြဲျခားက်င္းပမည္။ ယခင္အႀကိမ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ဤအႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပရာေနရာသည္ ကူမင္း၊ ယိရွီး၊ ခ်ဴ႐ံႈကုိ ပပါ၍ မန္စီမွ ေရႊလီအထိ၊ ေရႊလီ၊ ထိန္ခ်ံဳးကုိ တုိးတက္၍ တလီ၊ လစ္က်န္းကုိ ႁခြင္းခ်န္ထားပါသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ တာတုိခရီးစဥ္ႏွင့္ တာေဝးခရီးစဥ္သည္ မန္စီ-ေရႊလီ (၁၀၃)ကီလုိမီတာႏွင့္ ကီလုိမီတာ(၄၀)၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ ကီလုိမီတာ(၁၅၀)ႏွင့္ (၂၁)ကီလုိမီတာ၊ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ကီလုိမီတာ(၂၀၀)ႏွင့္ (၃၅)ကီလုိမီတာ၊ တလီၿမိဳ႕ (၁၁၅)ကီလုိမီတာႏွင့္ (၄၂)ကီလုိမီတာ၊ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ (၁၀၂)ကီလုိမီတာႏွင့္ (၃၇)ကီလုိမီတာ ျဖစ္၍ တာေဝးၿပိဳင္ပြဲ၏ စုစုေပါင္း ခရီးစဥ္သည္ ကီလုိမီတာ(၆၇၀)ခန႔္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၿပိဳင္ပဲြသည္ (၈.၃)ကီလုိမီတာ အခ်ိန္တြက္ၿပိဳင္ပဲြကုိ မန္စီၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး စီစဥ္၍ ေနရာ(၅)ခုမွ ၿပိဳင္ပဲြစလံုးကုိ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး ပါဝင္သည့္ အားကစားသမား မ်ားသည္ ပါဝင္ႏုိင္မည္၊ ဤေအာင္ျမင္ခ်က္သည္ စုစုေပါင္း ေအာင္ျမင္ခ်က္ထဲသုိ႔ မေရးေပ။

ေရာင္စံုယူနန္ Granfondo ႏုိင္ငံတကာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပ၍ အခုအထိ (၄)ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါၿပီ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခရီးသြားဦးစီးဌာန တုိ႔သည္ အားကစားခရီးသြားလာေရး ၿပိဳင္ပြဲေကာင္းအျဖစ္ အမည္ေပး ခဲ့ပါသည္။ က်င္းပရာေနရာႏွင့္ ေျပးလမ္း၏အလ်ားကုိ ဤႏွစ္ ျပန္လည္စီမံ၍ ယူနန္အေနာက္ပုိင္း၏ အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေန၊ လူမႈေရးသမုိင္း၊ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ ယူနန႔္ ကားလမ္းတည္ေဆာက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရး၊ အားကစားပစၥည္းကိရယာ၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသမည္။ အားကစားသမားမ်ားသည္ နယ္ခံ ထူးျခားသည့္ အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနကုိ လက္ေတြ႕ခံစား၍ လူထုစက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲ၏ ေပ်ာ္စရာကုိ အျပည့္အဝ ခံစားမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္