ယူနန္ ျပည္ပကူညီျခင္း ေခါင္းေဆာင္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္းအေျခခံစခန္း ပထမအခု ျပည္ပခန္းကုိကေမၺာဒီးယား ဖႏြမ္ပင္တြင္ ဖြင့္လွစ္

2018-10-16 09:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ႏွစ္ဖက္ ျပင္ပ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ လုပ္ငန္း "၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကေမၺာဒီးယားပန္းမန္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ား အေခ်ာကုိင္ျခင္း၏ နည္းလမ္း ျပည္ပ စာတင္ခန္း"ကုိ ကေမၺာဒီးယား ဖႏြမ္ပင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပပါသည္။ ဤအႀကိမ္ စာတင္ခန္းသည္ (၃၀)ရက္ေန႔ၾကာ က်င္းပၿပီး ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံမွ သစ္ေတာ၊ ငါးလုပ္ငန္း စုိက္ပ်ဳိးေရး ဌာနခ်ဳပ္၊ ကေမၺာဒီးယားႏုိင္ငံ ျပည္နယ္အသီးသီး စုိက္ပ်ဳိးေရး ဌာန ေခါင္းေဆာင္ အေယာက္(၄၀)သည္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။

"၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကေမၺာဒီးယားပန္းမန္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ပန္းမန္မ်ား အေခ်ယကုိင္ျခင္း၏ နည္းလမ္း ျပည္ပ စာတင္ခန္း"သည္ ယူနန္က ျပည္ပအား ကူညီျခင္း ေခါင္းေဆာင္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း အေျခခံစခန္း ပထမအႀကိမ္ ျပင္ပတြင္ ျပည္ပအား ကူညီျခင္း ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေစာေစာပုိင္းတြင္ ကေမၺာဒီးယား သက္ဆုိင္ေသာ ဌာန ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ကေမၺာဒီးယားသည္ ပန္းမန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ျခင္း အလုိအရ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ပန္းမန္ဘက္တြင္အားသာမႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ယူနန္က ျပည္ပအား ကူညီျခင္း ေခါင္းေဆာင္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း အေျခခံစခန္းသည္၏ သင္ရုိး ႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ စီစဥ္၍ ကေမၺာဒီးယား ပန္းမန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ အေခ်ာကုိင္ျခင္း နည္းပညာ၏ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားကာ ျပည္သူ႔ အလုပ္ရျခင္း ႏွင့္ ဘဝအရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကေမၺာဒီးယားတုိ႔သည္ ပန္းမန္ဘက္တြင္ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ တရုတ္ပါရဂူသည္ ကေမၺာဒီးယား ပန္းမန္လုပ္ငန္း၏ စစ္မွန္သည့္ တုိးတက္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး သီးျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားဘက္တြင္ ကေမၺာဒီးယား ေက်င္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတုိ႔ ႏွင့္ နက္႐ႈိင္စြာ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္