ယူနန္ ဖုဝုိင္းဆးရံုတြင္ ပထမအေယာက္ ျမန္မာ့ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါ ကေလး၏ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ၿပီးဆံုး

2018-10-16 09:12 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံု၌ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ပထမအေယာက္ ျမန္မာ့ ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါ ကေလး ေကာင္းတုိတာသည္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ေဆာင္ရြက္၍ (၃)နာရီၾကာ သံုးၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးကာ ယခုအထိ ဖ်ားနာကေလးသည္ ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္ခန္းတြင္ ေနၿပီး ၾကည့္႐ႈအကဲခတ ္ေနပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၏ အဓိက ဆရာဝန္သည္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံုက ပါေမာကၡ ဟြားဇြန္းတြန္း ျဖစ္ၿပီး ပါေမာကၡ ဟြားဇြန္းတြန္းသည္ ကေလး ႏွလံုးေရာဂါ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ၿပီး ယခုအထိ ဖ်ားနာကေလး အေျခအေန ေကာင္းပါသည္။

ဤအႀကိမ္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရး ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါ ကေလးတုိ႔အား ကယ္တင္ေထာက္ကူ လႈပ္ရွားမႈ" ျမန္မာ့ ဖ်ားနာကေလး (၁၅)ေယာက္ကုိ အခမဲ့ ကယ္တင္ေထာက္ကူပါမည္။ ယခုအထိ ဖ်ားနာကေလး (၁၀)ေယာက္သည္ ေဆးရံုတြင္ ေနၿပီး (၃)ေယာက္သည္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ၿပီးဆံုးကာ ေနာက္တြင္ ဖ်ားနာကေလး (၅)ေယာက္ လာပါေတာ့မည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္