ပထမအႀကိမ္ "ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္း" ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

2018-10-15 09:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ပထမအႀကိမ္ "ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္း" ႏုိင္ငံတကာ ဖုိရမ္ကုိ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ ဟုိင္ကန္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္က ခရီးသြားျခင္း လုပ္ငန္းဌာန အသင္းအဖြဲ႕၊ လုပ္ငန္းဌာန ဆယ္ေက်ာ္မွ လူအေယာက္ (၄၀၀)ေကာ္သည္ ဖုိရမ္ကုိ ပါ၀င္ၿပီး "ဇာတိ၏ သာယာျခင္းကုိ ျဖန႔္ခ်ီ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္းသည္ ၿမိဳ႕က ခရီးသြားျခင္း၏ ရုပ္ပံုလႊာကုိ ျပသၿပီး ၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္ျခင္း ႏွင့္ ကုန္လုပ္စြမ္းအားကုိ ျပသႏုိင္ပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္းသည္ ခရီးသည္၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးလုပ္ငန္းဌာန ဝန္ထမ္းတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ သက္ဆုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေျပာ၍ ယူနန္က ယဥ္ေက်းစြာ ခရီးသြားျခင္း၏ တည္ေထာင္ျခင္းကုိ တြန္းေဆာ္ျခင္းအတြက္ တရားမွ်တျခင္း၊ စံကုိက္ျခင္း၊ က်န္းမာျခင္း၊ အစီအစဥ္ရွိေသာ ေစ်းတန္းစနစ္ လုိအပ္၍ ခရီးလုပ္ငန္း ရုပ္ပံုလႊာကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ ခရီးသည္မ်ားကုိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျပဳကာ "အိမ္တြင္ ကုိယ္က်င့္တရား ရွိ အိမ္ျပင္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈရွိပါသည္။"

ခရီးသြားျခင္း ဖုိရမ္ကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်င္းပၿပီး ျပည္တြင္း အဓိကၿမိဳ႕ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတြင္ လွည့္လည္စြာ က်င္းပပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္