ကူမင္း အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္သည္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံုတြင္ ျမန္မာ့ ဖ်ားနာကေလးမ်ားကုိ ေတြ႕ဆံု

2018-10-15 09:00 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္း အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးစုိးဘုိင္တုိ႔သည္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံုသုိ႔ ေရာက္ၿပီး ဖ်ားနာကေလး(၁၀)ေယာက္ ႏွင့္ သူတုိ႔ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ေတြ႕ဆံု၍ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံုက ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ေဆးကုဆရာဝန္ႀကီးတုိ႔ ႏွင့္ ခ်စ္ခင္စြာ ဖလွယ္ပါသည္။

ဖ်ားနာကေလး(၁၀)ေယာက္သည္ တရုတ္ ပရဟိတအသင္းခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပရဟိတအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တရုတ္ ပရဟိတအသင္းခ်ဳပ္ သတင္းလုပ္ငန္းရပ္ကြက္ အေပ်ာ္အမႈထမ္း ပရဟိတ တြန္းအားျခင္း ေကာင္စီေထာက္ခံသည့္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပါက္ေဖာ္ဆက္တံေရး" ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ ဝမ္းတြင္းပါ ႏွလံုးေရာဂါ ကေလးတုိ႔အား ကယ္တင္ေထာက္ကူ လႈပ္ရွားမႈ" ကယ္တင္ေထာက္ကူေသာ ဖ်ားနာကေလး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ ဖ်ားနာကေလး (၅)ေယာက္သည္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဤအႀကိမ္ ပရဟိတ ကယ္တင္ေထာက္ကူ လႈပ္ရွားမႈသည္ ျမန္မာ့ ဖ်ားနာကေလး (၁၅)ေယာက္ကုိ အခမဲ့ ကယ္တင္ေထာက္ကူပါမည္။

ျမန္မာ့ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးစုိးဘုိင္သည္ ယူနန္ ဖုဝုိင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါ ေဆးရံု၊ တရုတ္ ပရဟိတအသင္းခ်ဳပ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပရဟိတအသင္းခ်ဳပ္ကုိ ေက်းဇူးၿပီး ျမန္မာ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသည္ ဖ်ားနာကေလးမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ကုသျခင္းသက္ဆုိင္သည့္ ကစၥမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးစုိးဘုိင္ ေျပာပါသည္။တရုတ္၊ ျမန္မာတုိ႔သည္ ထူထပ္သည့္ ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရး ရွိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္သည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု"၏ အေရးပါသည့္ ဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေဆးကုသျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တည္ခင္းႏုိင္သည္ကုိ ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဦးစုိးဘုိင္း ထင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္