ယူနန္ ထန္စြမ္း ဆဌမအႀကိမ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္

2018-09-30 10:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ ေဘာင္ဆန္း ထန္စြန္း ဆဌမအႀကိမ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အေရာင္းအဝယ္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အေရာင္းအဝယ္ပြဲသည္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု အတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ အျခား ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတုိ႔ အဘက္ဘက္၊ အဆင့္ဆင့္က စီးပြါးေရး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းၿပီး တရုတ္၊ျမန္မာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဖလွယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိဆက္လက္ က်န္းမာစြာ တုိးတက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ ထန္စြန္းကုိ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ျဖာထြက္သည့္ ဗဟုိေသာ အေရးႀကီးသည့္ ခံစစ္စခန္းေရွ႕တန္း ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ၊ အစားအစာျပပြဲ၊ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းကုန္ပစၥည္း ရုပ္ပံုလႊာ ျပပြဲ၊ တရုတ္၊ျမန္မာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈျပပြဲ စသည့္ ျပေနရာ (၁၂)ခုကုိ စီစဥ္ၿပီး ျပေနရာ ဧရိယာ (၆၁၄၀၅) စတုရန္းမီတာ ရွိၿပီး ျပေနရာ အခု(၅၄၀) ရွိပါသည္။ တရုတ္၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အာဖကန္နစ္စတန္၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖရိကန္ ဂါနာ စသည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေနရာ (၁၀)ခုေက်ာ္မွ လုပ္ငန္းဌာန အခု (၄၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ျပပြဲကုိ ပါ၀င္ပါသည္။

ထန္စြန္းၿမိဳ႕သည္ "ေတာင္ဘက္ ပုိးလမ္းမႀကီး ေဟာင္း"၏ အေရးပါသည့္ ေနရာ တည္ရွိၿပီး တရုတ္ ကုန္းေၾကာင္းကေန ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ ေရာက္ေသာ တံခါး ျဖစ္ၿပီး ေရွးေခတ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ ေကာင္းမြန္ ရုိးရာဓေလ့ကုိ ရွိပါသည္။ ယႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ ကုန္ထြက္ျခင္း တန္ဖုိး အယြမ္ (၃၁.၂၅)ဘီလ်ံ ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏွင့္ထက္လွ်င္ (၁၀.၆)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာ၍ တုိးတက္သည့္ အႏႈန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒုတိယအဆင့္ တည္ရွိပါသည္။ တုိ႔ျပင္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ပကုန္ သြယ္ေရးက ကုန္ပုိ႔ ေငြေၾကး ေဒၚလာ (၂၆၉၂.၃)သန္း ရရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏွင့္ထက္လွ်င္ (၄၈.၄)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္