ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ ယူနန္ အမ်ဳိးသားေက်းရြာ၌ " ခုပ္စီပြဲ "ကုိ က်င္းပမည္

2018-09-28 10:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကူး၍ ခုပ္စီပြဲကုိ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုျခင္း"ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ "လီဆူးလူမ်ဳိး၏ ခုပ္စီပြဲ"ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္ေန႔ကေန ၇ရက္ေနကအထိ ယူနန္ အမ်ဳိးသားေက်းရြာ၌ က်င္းပမည္ ယခုတြင္ ျပင္ဆင္မႈ အဆင္ေျပပါသည္။

ပြဲေတာ္တြင္ လီဆူးလူမ်ဳိး ထူးျခားသည့္ ျပည္သူလူထု တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ကႊမ္းက်င္ေသာအတတ္ကုိ ျပသၿပီး ဒူးေလးပစ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံအဆင့္ ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ လုပ္ငန္း အားစီမႈကြား ခံစားျခင္း၊ ဝါးလံုးအရက္ေသာက္ျခင္း ရုိးရာဓေလ့ ထံုးစံ ခံစားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ရွိပါသည္။ ခရီးသည္တုိ႔သည္ တူလြန္လူမ်ဳိး၏ အမ်ဳိးသမီး မ်က္ႏွာတြင္ ေဆးနီးေဆးနက္ ထုိးျခင္း ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ၊ ေစာင္းကုိ ရက္ျခင္း နည္းပညာကုိ နားလည္ၿပီး ဖူမီလူမ်ဳိး အဆုိအက၏ အခ်ိတ္အညိႇဳ႕ကုိ ခံစားျခင္း၊ ႏုလူမ်ဳိး အစားအစာကုိ ျမည္းစားပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ ယူနန္ အမ်ဳိးသားေက်းရြာ၌ ဟာနီလူမ်ဳိး ေတာင္ၾကက္ကုိ ဖမ္းျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ကြၽမ္လူမ်ဳိး ပုိးထည္ ပန္းလံုး စြန႔္ပစ္ျခင္း စသည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ကစားမႈၿပိဳင္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ယနန္ အမ်ဳိးသားေက်းရြာ ထူးျခားသည့္ အစားအစာလမ္းတြင္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ဟာနီလူမ်ဳိး တုိဖူးကင္၊ ၾကက္ကင္၊ တုိင္လူမ်ဳိး ငါးကင္ စသည့္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား ထူျခားေသာ အစားအစာကုိ ျမည္းစား ႏုိင္ပါသည္။ ညတြင္ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိးေက်းရြာ ရင္ျပင္၌ စည္ကား လႈိက္လွဲတက္ႂကြေသာ မီးတုတ္ မီးပံုညပြဲကုိ က်င္းပပါမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္