ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ယူနန္ယိရွီးၿမိဳ႕တြင္ ခ်ိန္းခ်က္ အဖက္ဖက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အတူတူ ေျပာဆုိ

2018-09-27 10:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) စတုတၲအႀကိမ္ "ကြၽန္ေနာ္သည္ ယူနန္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ တစ္ခုရွိျခင္း---- ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဂီတ ပံုဝတၳဳပြဲ"၏ "၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ယိရွီး ဂီတ ပံုဝတၳဳပြဲ "ကုိ ယိရွီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ဖူရွိန္းကန္တြင္ စုေဝးၿပီး ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီး အခ်ိန္ကုိ အတူတူခံစား၍ အဖက္ဖက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ အတူတူ ေျပာဆုိပါသည္။

"ကြၽန္ေနာ္သည္ ယူနန္ႏွင့္ ခ်ိန္းခ်က္ တစ္ခုရွိျခင္း---- ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဂီတ ပံုဝတၳဳပြဲ"သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႀကီးမားေသာ သံတမန္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစ၍ (၃)ႀကိမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဤႏွစ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဂီတ ပံုဝတၳဳပြဲကုိ ယိရွီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးစုိးဘုိင္၊ ထုိငး္ႏုိင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ နီထီဝဌိ မာနီခြန္း၊ ကေမၺၺာဒီးယား ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ အန္းက်ိန္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဒုတိယ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ လေဟမန္၊ ခ်န္တူးအေျခစုိက္ ၾသစေၾတးလ် ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဇန္းလန္တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး လႈပ္ရွားမႈကုိ တက္ေရာက္ပါ၀င္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္"ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ယိရွီး ဂီတ ပံုဝတၳဳပြဲ"သည္ ေရွးအႀကိမ္ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ဟန္အရ ညပြဲကုိ ျပသမႈ၏ "စာေပအႏုပညာ အစန"၊ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္၏ “ပံုဝတၳဳ အနအစ” ႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ တုိက္ရုိက္စြာ ေျပာဆုိျခင္း၏ "အျပန္အလွန္ တုန႔္ျပန္မႈ အနအစ" အနအစ(၃)ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ "စာေပအႏုပညာ အစန"သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ထူးျခားေသာ အမ်ဳိးသား အက ရုိးရာတူရိယာ ျပသမႈ၊ ဘားဂြၽမ္းဆပ္ကပ္မႈ၊ မ်က္လွည့္ ျပသမႈကုိ ေပါင္းစည္းပါသည္။ “ပံုဝတၳဳ အနအစ”သည္ ရုပ္ရွင္တုိပံုစံျဖင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔ မိမိ ႏွင့္ ယိရွီးၿမိဳ႕၏ ပံုဝတၳဳကုိ ေဝမွ်ခံစားေစၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္၏ ျမင္ေထာင့္ ျဖင့္ ပရိသတ္တုိ႔အား မတူသည့္ ယိရွီးၿမိဳ႕ကုိ ျပသေပးပါသည္။ "အျပန္အလွန္ တုန႔္ျပန္မႈ အနအစ"သည္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔အား ဖိတ္ၾကားၿပီး ထိန္းသိမ္းသူႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုန႔္ျပန္ၿပီး ေကာင္းစစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔အား အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္း ေပးပါသည္။ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္တုိ႔ ႏွင့္ ယိရွီးၿမိဳ႕၏ ပံုဝတၳဳအားျဖင့္ ပရိသတ္တုိ႔သည္ သံတမန္ေခါင္းေဆာင္တုိကုိ နားလည္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဤတုိ႔ သံတမန္ေခင္းေဆာင္တုိ႔ တရုတ္၊ ယူနန္ တြင္ ေနထုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အမႈအရာအားျဖင့္ ကမၻာသုိ႔ ေျပျပစ္သင္ျမတ္ေသာ၊ တံကားဖြင့္၊ သည္းခံေသာ ေခတ္မီသည့္ တရုတ္သရုတ္သကန္ကုိ ျပသပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ