ဒုတိယအႀကိမ္ တကြမ္း ႏုိင္ငံတကာ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲကုိ တကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ စတင္ ႏုိင္ငံ(၆)ခု ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ ႐ႈႏုိင္

2018-09-27 10:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းၿမိဳ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ တကြမ္း ႏုိင္ငံတကာ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁ရက္ေန႔ကေန ၇ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ တကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ စတင္က်င္းပပါမညိ။ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲတြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၌ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ပုိလန္ႏုိင္ငံ၊ စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ရူေမးနီးယား ႏုိင္ငံ(၆)ခုက ဇာတ္ခံုျပသမႈ ႏွင့္ လမ္းတြင္ စာေပအႏုပညာ ျပသမႈ ရွိသည့္အျပင္ ထူးျခားေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပသမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု အပန္းေျဖ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေသာ ႏုိင္ငံတကာ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈ ရွိၿပီး ရပ္ေဝးမသြားၿပီး ထူထပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ တကြမ္း ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲသည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၊ ပုိလန္ႏုိင္ငံ၊ စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ရူေမးနီးယား ႏုိင္ငံ(၆)ခုက ထင္ရွားသည့္ သီးျခား ျပသသူ (၄၆)ေယာက္ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး ဇာတ္ခံုျပသမႈ၊ လမ္းတြင္ စာေပအႏုပညာ ျပသမႈစသည့္ ျပသမႈမ်ားကုိ ျပသပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္ အီးယူ ခရီးသြားျခင္းႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲတြင္ တရုတ္၊ အီးယူမွ ကေလးမ်ားအတြက္ "လုိလားေတာင့္တမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ေသာ လူငယ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ လႈပ္ရွားမႈကုိ စီစဥ္ပါသည္။

ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲတြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္က က်ဳပ္ရွဖူဇြမ္ ရင္ျပင္၌ ႏုိင္ငံတကာ အစားအစာလမ္း စီစဥ္ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ အီတလီ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာစသည့္ ႏုိင္ငံ ကုိယ္စားျပဳေသာ မုန႔္ပဲသေရစာ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစားအစာ လုပ္ငန္းအသင္း၊ မတ္ေကာက္၊ ထုိငိဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည့္ေနရာမွ အစားအစာ လာေရာက္ပါ၀င္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ ေနအိမ္တံခါး မထြက္၍ ထူထပ္သည့္ တစ္နယ္ရပ္ျခားက အစားအစာ ျမည္းစားႏုိင္ကာ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ "ႏုိင္ငံတကာ အစားအစာ ဇာတိ"အျဖစ္ တည္ေထာင္ေစပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဤအႀကိမ္ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲသည္ ယူနန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးျပပြဲႏွင့္ ေပါင္းစည္းၿပီး လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ အရည္အခ်င္း ေကာင္းမြန္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးခုပ္ငန္း အခု(၃၀)ေက်ာ္ကုိ ဖိတ္ၾကားၿပီး ျဖန႔္ခ်ီေရာင္းခ်ကာ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစိမ္းေရာင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ရုပ္ပံုလႊာကုိ တည္ေထာင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိေတြ႕ခံစားခ်က္ပြဲတြင္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၌ ေရာင္စံုအမ်ဳိးမ်ဳိး ဂႏၶမာပန္း အမ်ဳိး(၅၀၀)ေက်ာ္ ဇလံု (၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ ျပသပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္