ယူနန႔္ပစၥည္းေကာင္း မ်ားကုိ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း အမ်ဳိးသားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲတြင္ ျပသ

2018-09-27 11:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

c4bf9b78-2986-4758-ac9f-a91bd24b3c4b

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း အမ်ဳိးသားဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲမွ ေရာင္စံုယူနန္ျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၅ရက္ေန႔အထိ ရွန္ဟုိင္းစာၾကည့္တုိက္၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ “ေရႊ၊ သစ္၊ ေျမ၊ ေက်ာက္၊ ပိတ္”ျဖင့္ ဗဟုိျပဳၿပီး စီစဥ္၍ ျပသျခင္း၊ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း စသည့္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ယူနန႔္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား လက္မႈအႏုပညာသည္ တဒဂၤအတြင္းမွ ေခတ္စားမႈ ေဖာ္ျပျခင္းကုိ ျပသမည္။

ေရာင္စံုယူနန္ျပပြဲသည္ ကူမင္း၊ ေဝစန္း၊ ဖူအယ္ စသည့္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျပခန္းမ်ားကုိ စီစဥ္၍ “ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈေပါင္း ေခတ္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း” “အမ်ဳိးသား လက္မႈအႏုပညာေပါင္း ယူနန႔္ပစၥည္းေကာင္း” “ယီလူမ်ဳိး ပန္းထုိးထည္ အဝတ္တန္းဆာေပါင္း အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ”ျဖင့္ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕အသီးသီးမွ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယူနန႔္ပစၥည္းေကာင္း မ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ယူနန႔္ “သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္” အတန္းတက္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ့္ဖာသာ တီထြင္ထုတ္လုပ္သည့္ “အမ်ဳိးသား အေျခအေနေပါင္း ေခတ္စားမႈေရစီးေၾကာင္း” “အရင္းအျမစ္ လုိက္လံရွာေဖြျခင္းေပါင္း ဘဝခ်ဥ္းကပ္ျခင္း” ထူးျခားခ်က္ရွိ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသ၍ ယူနန႔္ “သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္” ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တင္ျပဆက္ခံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ စုစည္းျပသမည္။

ျပပြဲသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ တေပါင္းတစည္းတည္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္၍ ယူနန္႐ႈခင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီဇုိင္း၊ ေက်းရြာပံုသ႑ာန္ စသည့္အေျခအေနမ်ား အားျဖင့္ ယူနန႔္ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ထင္းရွားေပၚလြင္မည္။ ျငိမ္ဝပ္ေသာ ျပခန္းမ်ား၏ ျပသျခင္း လုိက္ဖက္၍ လက္ေတြ႕ LED မာလ္တီမီဒီယာ ပံုေဖာ္ျမင္ကြင္းျဖင့္ ယူနန္ေနရာအသီးသီးမွ ႂကြယ္ဝေပါမ်ား၊ ႐ႈခင္းသာယာလွပေသာ ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ဖြင့္၍ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ယူနန္အမ်ဳိးသား အဆုိအကမ်ားကုိ ျပခန္းမထဲမွ အဓိက ဇာတ္စင္ေပၚတြင္ ေန႔တုိင္းျပသမည္။ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အဝတ္တန္းဆာ (၂၆)စံုသည္ ရွန္ဟုိင္းခ်ီးေဘာင္မ်ားႏွင့္ အတူတူ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား၊ ျပည္သူ႔ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ “လက္ရာေျမာက္မႈကုိ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း၊ ယူနန္ကုိ ထိေတြ႕ခံစားျခင္း” စိတ္ရႊင္ဖြယ္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပမည္။ လက္ေတြ႕ပရိသတ္မ်ားသည္ ေရာင္စံုပန္းခ်ီကား သစ္ထြင္းပံုႏွိပ္ျခင္း၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား ပန္းထုိးျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားျဖင့္ ယူနန္အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ သိရွိနားလည္းေစမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္