၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ ကြင္းဖြင့္မည္

2018-09-26 08:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ ျပတုိက္(၁၀)ခုကုိ စီစဥ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၁)သိန္း ရွိ၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ လုပ္ငန္းအခု(၂၈၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္လာမည္။

“ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ေနထုိင္မႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဤအႀကိမ္ ျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပပါသည္။ အဓိက က်င္းပရာေနရာသည္ ျပတုိက္(၁၀)ခု၊ ျပခန္းအခု(၄၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ စီစဥ္ၿပီး အက်ယ္အဝန္း စတုရန္းမီတာ(၁)သိန္း ရွိ၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ လုပ္ငန္းအခု(၂၈၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါဝင္လာမည္။ ၎အနက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၃)သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ကုန္လုပ္အရင္းအႏွီး ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၄)သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံနည္းပညာႏွင့္ အပန္းေျဖ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၅)သည္ အစားအစာ ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၆)သည္ ခံြမာသီးမ်ား ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၇)သည္ “ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ” အမွတ္တံဆိပ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၈)သည္ ယူနန္ကုန္းျပင္ျမင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၉)သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပ ေခတ္မီွ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၁၀)သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထြန္းယက္စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၁၁)သည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ မတ္ေကာက္ ထုိင္ဝမ္ ျပတုိက္၊ ျပတုိက္နံပါတ္(၁၂)သည္ ျပည္တြင္း ၫႊန႔္ေပါင္းျပတုိက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ပန္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ေရး သီးျခား ျပသရာေနရာခြဲကုိ ကူမင္းခ်မ္ကုန္ရပ္ကြက္ တုပ္နန္ပန္းမန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဇုန္၌ စီစဥ္၍ ဇီဝလယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပသရာေနရာခြဲကုိ ကူမင္းဆံုးမင္းခရုိင္ ခ်မ္ႏံု လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ျပဇုန္၌ စီစဥ္မည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ မတ္ေကာက္ ထုိင္ဝမ္ ျပတုိက္သည္ ျပခန္း(၃၉၆)ခု စီစဥ္၍ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အာဖကန္နစ္စတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ကုိရီးယား၊ ရုရွား၊ အီဂ်စ္၊ ပီရူး၊ ၾသစေၾတးလ်ား၊ ျပင္သစ္၊ ခ်ီလီ၊ စပိန္၊ အီတလီ၊ ဂါနာႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသ (၂၁)ခုမွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ပါဝင္လာမည္။ ဇီဝေဆးပစၥည္း၊ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္း၊ လယ္ယာႏွင့္ေဘးပန္း ထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာ၊ တိေမြး အေခ်ာကုိင္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အဓိက ျပသ၍ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အဆီ၊ သစ္သီး၊ အစားအစာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ပင္လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ သစ္သားပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဖုိရမ္၊ ကူမင္း လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး အာမခံဖုိရမ္၊ တရုတ္ သစ္က်ားသီးလုပ္ငန္း ဖုိရမ္၊ ၾသစေၾတးလ်ားတုိက္ ခံြမာသီး ႏုိင္ငံတကာဖုိရမ္၊ ကူမင္း ပန္းမန္လုပ္ငန္းဖုိရမ္၊ ေက်းရြာဖံြ႕ၿဖိဳးေစ တင္ဆက္ျပသျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသုိ႔ အဝင္လက္မွတ္ကုိ အခမဲ့ရယူ၍ ျပပြဲသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္