ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ကမၻာဟုိတယ္ဖိုရမ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-09-26 08:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာဟုိတယ္ဖိုရမ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအခု(၂၀) မွလာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၅၀၀)ေက်ာ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စုစည္း၍ ဟုိတယ္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၏ သိပၸံနည္းပညာမ်ား အဆန္းထြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး စီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးေျပာင္းလဲမႈ၊ ဟုိတယ္အိမ္ရာေျမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး စီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည့္ လူအာရံုစုိက္မ်ားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မည္။

ဤအႀကိမ္ “ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဖုိရမ္”သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ကြင္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံပြဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွာမ်ား အတူစံစားျခင္း စည္းေဝး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဟာေျပာပြဲ၊ ကမၻာဟုိတယ္ဖုိရမ္ ဥကၠဌမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ငါးခု စိန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနား စသည့္ အေရးႀကီးေသာ သီးျခားစည္းေဝးပြဲႏွင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ၎အနက္၊ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ငါးခု စိန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ဒီဇုိင္းလုပ္ငန္းထဲမွ ထူခြၽန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထူးခြၽန္သူမ်ားအတြက္ အကဲျဖတ္၍ ဟုိတယ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမွ “ေအာ္စကာ”ဆုကုိ ေနာက္ထပ္ထုလုပ္ၿပီး တင္ျပမည္။

“ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ ဖုိရမ္”ကုိ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြာလာေရးႏွင့္ ဟုိတယ္ၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕၊ အေမရိကန္ အာရွတုိက္အသင္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရတုိ႔သည္ ေထာက္ခံပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္