စြမ္းဟြာရပ္ကြက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ က်င္းပၿပီး ေယေမာင္းေတာင္သုိ႔ေရာက္၍ မင္းကုိ ၾကည့္႐ႈ

2018-09-24 10:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ပထမအႀကိမ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ကေန ၂၄ရက္ေန႔အထိ စြမ္းဟြာရပ္ကြက္တြင္ က်င္းပၿပီး မင္းကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္းအျပင္ အျခား လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔အား ေစာင့္ၿပီး ပါ၀င္ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕က သေစာက္ ေယေမာင္းေတာင္သည္ မင္းကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္ အေကာင္းဆံုးေနရာ ျဖစ္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ပုိင္း ဆင္ေျခဖံုးက အျမင့္ဆံုး ေတာင္လည္းျဖစ္၍ စႏၵာသူဇာ ႏွင့္ အကြာ အနီးဆံုးေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္ကုိ ေကာင္းေကာင္း ေထာပနာျပဳ ႏုိင္ရန္အတြက္ စြမ္းဟြာရပ္ကြက္တြင္ သက္ဆုိင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား လႈပ္ရွားမႈ ျပင္ဆင္ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ ေန႔ပုိင္းတြင္ ေပ်ာ္စရာရွိသည့္အျပင္ ညပုိင္းလည္း ၾကည့္စရာရွိပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ ထဲတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ စြမ္းဟြာ ရုိးရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈကုိ နားလည္ျခင္း၊ ရုိးရာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ျပသမႈ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳးေရး၊ ပ်ဳိးပင္ပ်ဳိးေထာင္ေရး၊ ဆြတ္ခူးေရးစသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိ ခံစားျခင္း၊ လယ္ထြက္ ကုန္ပစၥည္း ျပသေရာင္းခ်ပြဲတြင္ သစ္ခ်သီး၊ သစ္ၾကားသီး၊ အသီးမ်ား၊ ငန္ျပာရည္ စိမ္ဟင္း သီးဟင္းရြက္ကုိ ဝယ္ယူျခင္း၊ လမ္းပြဲကုိ ျမည္းစားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကူမင္း အမ်ဳိးသား အဆုိအက ျပသျခင္း၊ စြမ္းဟြာရပ္ကြက္ တတိယအႀကိမ္ ေက်းရြာအဆုိေတာ္ ၿပိဳင္ပြဲ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္း ျပသျခင္း၊ ရြက္ထည္တဲ ေဟာ္ထယ္၊ ေတာစခန္း ခ်ျခင္း (တပ္ဆင္ထားေသာ ပစၥည္းကုိ မိမိ ျပင္ဆင္)၊ မီးပံုညပြဲ၊ မင္းကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဓာတ္ပံုရုိက္္ျခင္း စသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။

တတိယအႀကိမ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေယေမာင္းေတာင္ ေတာျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ကေန ၂၄ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္