မန္ဇီ ပထမအႀကိမ္ ေတာင္တန္း စက္ဘီး ဖိတ္ေခၚခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ လမုန႔္ပြဲတြင္ က်င္းပမည္

2018-09-24 10:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ပထမအႀကိမ္ "တရုတ္ လယ္သမား အသီးထြက္မ်ားပြဲ" ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွင္သန္ေသာစြမ္အား မန္ဇီၿမိဳ႕ "ဆဌမအႀကိမ္ တရုတ္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္ၿမီးရွည္ပြဲ" ႏွင့္ “၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ မန္ဇီသလဲသီးပြဲ”၏ ပထမအပုိင္း လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မန္ဇီၿမိဳ႕ ပထမအႀကိမ္ "တရုတ္ မုိဘုိင္း ဖလား" ေတာင္တန္း စက္သီးဖိတ္ေခၚခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေဒသခံ သလဲသီး ျခံတြင္ စတငက်င္းပၿပီး ေနရာအသီးသီးမွ စက္ဘီးကုိ စိတ္၀င္စားသူ အေယာက္ (၈၀၀)ေက်ာ္သည္ စက္ဘီးစီးျခင္းျဖင့္ လမုန႔္ပြဲ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပြဲကုိ ေထာပနာျပဳပါသည္။

နံနက္ပုိင္ ၉နာရီခြဲတြင္ စက္ဘီးစီးျခင္း လႈပ္ရွားမႈ စတင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲပါ၀င္သူတုိ႔သည္ ေယာက္်ား လူငယ္အဖြဲ႕၊ ေယာက္်ား လူလတ္ပုိင္းအရြက္အဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ခဲြ ေဒသခံအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႕ (၅)ဖြဲ႕ခြဲထား၍ ၿမီးရွည္ၿမိဳ႕နယ္မွထြက္ၿပီး သလံသီးျခံ-ခ်န္စြမ္း ဇူးဇီလုတ္-ၿမီးရွည္ၿမိဳ႕နယ္ အတုိင္း စီးပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲခရီးစဥ္သည္ ကီလုိမီတာ (၂၀)ရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲလမ္းတြင္ ျပင္းထန္မႈ အလတ္ပုိင္ ကုန္းတက္ျခင္း၊ ဆက္လက္သည့္ ေကာက္ေကြးေသာလမ္း၊ ေတာလမ္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ရွိ၍ ကစားခုန္စားၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိပါသည္။ စက္ဘီးစီးျခင္းတြင္ ပါ၀င္သူတုိ႔သည္ အမုိ(၁၀၀၀၀)ရွိသည့္ သလဲသီးျခံ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္ အျပင္ စက္ဘီးစီးျခင္းအားျဖင့္ ပါလာေသာ စိန္ေခၚမႈ ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ပထမ အႀကိမ္ "တရုတ္ လယ္သမား အသီးထြက္မ်ားပြဲ" ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွင္သန္ေသာစြမ္အား မန္ဇီၿမိဳ႕ "ဆဌမအႀကိမ္ တရုတ္ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္ၿမီးရွည္ပြဲ" ႏွင့္ “၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ မန္ဇီသလဲသီးပြဲ”ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ကေန ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ရက္ေန႔အထိ မန္ဇီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး စက္ဘီး စီးျခင္း ဖိတ္ေခၚခ်က္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္ အျပင္ လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ သလဲသီးမင္း ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ျခင္း၊ မန္ဇီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေမာ္ေတာ္ကား ျပသမႈ၊ မန္ဇီ ေကာ့ေခ်ာင္ၿမီးရွည္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပသမႈ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အခု(၂၀)ေက်ာ္ က်င္းပ၍ မန္ဇီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ေသာ ဧည့္သည္တုိ႔ အတြက္ လမုန႔္ပြဲ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔တြင္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ပြဲကုိ ကမ္းေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္