စပါးရိတ္ျခင္း စပါးပြင့္ငါး ဖမ္းျခင္း၊ ယူနန္ ယြန္ရန္ ဟာနီလူမ်ဳိး စပါးစုိက္ပ်ဳိးလယ္သမားတုိ႔သည္ အသီးထြက္မ်ား

2018-09-24 10:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔သည္ ေဆာင္းကူးေန႔ညညီခါ ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ လယ္သမား အသီးထြက္မ်ားပြဲ ယူနန္ ယြန္ရန္ စပါးပြင့္ငါး အသီးထြက္မ်ားပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ေဟ ဟာနီလူမ်ဳိး ျပည္နယ္ခြဲ ယြန္ရန္ခရုိင္ ဟာနီလူမ်ဳိး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ၍ ဟာနီလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ စပါးရိတ္ျခင္း စပါးပြင့္ငါး ဖမ္းျခင္း၊ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္တြင္ အပတ္တကုတ္ အလုပ္ လုပ္ျခင္း အသီးထြက္မ်ားျခင္းကုိ ေထာပနာျပဳပါသည္။

နံနက္ပုိင္း ၁၀နာရီခန႔္တြင္ ဟာနီလူမ်ဳိး အဝတ္အစံု ဝတ္ေသာ ဟာနီလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရႊေရာင္သည့္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္တြင္ ရပ္တည္ၿပီး အဝတ္ကုိ သိမ္းဆည္း၍ ဆုေတာင္းျခင္း အခမ္းအနားအတြက္ ေနာက္တံုး ျပင္ဆင္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဟာနီလူမ်ဳိး ေရွးေဟာင္း ေတးသီခ်င္း သံထြက္သည့္အခါ ဟာနီလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ စပါးကုိင္ၿပီး လယ္ကန္သင္းတြင္ ၾကည္ညိဳစြာ ရပ္တည္၍ စပါးနတ္ကုိ ပူေဇာ္ပါသည္။ ေတးသီခ်င္း ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဟာနီလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ တံစဥ္ကုိ လက္ကုိင္ၿပီး စပါးကုိ စတင္ ရိတ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အသီးထြက္မ်ားျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္မႈကုိ ခံစားပါသည္။

ဟာနီလူမ်ဳိး ေရွးေဟာင္း ေတးသီခ်င္း ျပန္လည္ သံထြက္ၿပီး စပါးစုိက္ပ်ဳိး လယ္သမားတုိ႔သည္ တိတ္တိတ္ေန ရပ္တည္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ ပိတ္ကာ ဆုေတာင္း၍ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လက္ကုိ လႊတ္ၿပီး ေကာင္းကင္ယံတြင္ ေျမႇက္ကာ သီခ်င္းကုိ ဆုိျခင္း၊ လူႀကီး လူငယ္ ေယာက္်ား မိန္မမ်ား စည္းအတုိင္း လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ လက္ေဝွ႔ရမ္းျခင္း၊ လက္ေျမႇာက္ လုိက္ပါသည္။

လယ္သမားတုိ႔သည္ ပြဲေတာ္၏ စစ္မွန္သည့္ ဇာတ္လုိက္ ျဖစ္ၿပီး လယ္သမား၏ ပြဲေတာ္ လယ္သမားတုိ႔ စစ္မွန္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု "တရုတ္ လယ္သမား အသီးထြက္မ်ားပြဲ"၏ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္