တိန္ခ်ီးကန္သည္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္

2018-09-21 18:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တိန္ခ်ီးကန္သည္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သုိ႔ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ တရားဝင္ စတင္ဝင္ေရာက္ ပါသည္။ ဤႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းေလွ အေရအတြက္မွာ (၁၁၄၉)စင္းခန႔္ ရွိ၍ ယခင္ငါးႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမ်ားပါသည္။

ငါးဖမ္းခ်ိန္သည္ ႏွစ္ပုိင္း ပါဝင္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ငါးႀကီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဖမ္း၍ ေအာက္တုိဘာလ ၃ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔အထိ ေငြေရာင္ငါးမ်ားႏွင့္ ပုစြန္မ်ားကုိ ဖမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ငါးဖမ္းခ်ိန္အတြင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အသားဆူၿဖိဳးဝဖုိင့္ၿပီး တန္ဖုိးသင့္ေတာ္ေသာ တိန္ခ်ီးကန႔္ အရသာေကာင္းသည့္ ေရကန္ငါးပုစြန္မ်ားကုိ ေရာင္းစံုယူနန္- ကူတိန္ျမင္ခ်မ္ ပါးပုစြန္စေသာ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ပြဲတြင္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

188450_500x500

188858_500x500

188855_500x500

188499_500x500

188500_500x500

188501_500x500

188504_500x500

188854_500x500

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္