ခ်မ္ကုန္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေပါင္က်ဴးသစ္ေတာ္သီးမ်ား ဆြတ္ခူးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ က်င္းပ

2018-09-21 16:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

184047_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်မ္ကုန္ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ေပါင္က်ဴးသစ္ေတာ္သီးမ်ား ဆြတ္ခူးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔ ဝူက်ားယင္ရပ္ကြက္ ဝမ့္ရွီးခ်ံဳးကြန္ျမဴနီတီ၌ က်င္းပပါသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ အႀကီးဆံုး သစ္ေတာ္သီး အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ အျမန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး စစ္တုရင္စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္၍ ေပါင္က်ဴးသစ္ေတာ္သီးမ်ား၊ စားေတာ္ပဲမုန႔္ စသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစာမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

184048_500x500

ဤႏွစ္ ဝူက်ားယင္ေဒသ၏ ေပါင္က်ဴးသစ္ေတာ္သီး မ်ားမ်ားထြက္လာပါသည္။ မုိးေရ ေပါမ်ား ေသာေၾကာင့္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ အတန္(၇)ေထာင္ခန႔္ ရွိပါသည္။ လူႏတုိ႔သည္ သစ္ေတာ္သီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးရင္း ဝမ့္ရွီးခ်ံဳး၏ ႐ႈခင္းကုိ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

184049_500x500

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ အႀကီးဆံုး သစ္ေတာ္သီး အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အျမန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ကြင္းဖြင့္ရက္ က်င္းပပါသည္။ အေလးခ်ိန္ ဂရမ္(၈၀၀) ေက်ာ္လွ်င္ ဤအႀကိမ္ အႀကီးဆံုး သစ္ေတာ္သီး အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။ ဝမ့္ရွီးခ်ံဳး သစ္ေတာ္သီး ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စုစည္း ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ပြဲကုိ စီစဥ္၍ လူတုိ႔သည္ သစ္တာ္သီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သစ္ေတာ္သီး မုန႔္၊ သစ္ေတာ္သီးေျခာက္၊ သစ္ေတာ္သီး ရွာလာကာရည္ စသည္တုိ႔ကုိ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ စားေတာ္ပဲမုန႔္၊ နံေစာတုိဟူး၊ အာလူးမုန႔္ စသည့္ ခ်မ္ကုန္ေဒသခံ ထူးျခားခ်က္ရွိ အစားအစားမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္