ကူမင္းတိရစၧာန္ရံု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဂႏၶမာပန္းမ်ားျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပမည္

2018-09-21 16:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

187984_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကူမင္းတိရစၧာန္ရံု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဂႏၶမာပန္းမ်ားျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔မွစ၍ (၃၀)ရက္ၾကာ က်င္းပမည္။

ဤႏွစ္ ဂႏၶမာပန္းမ်ားျပပြဲသည္ စုစည္းျပနည္းျဖင့္ ပထမဦးဆံုး အသံုးခ်၍ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ (၅)ခုကုိ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံုစင္တာ ရင္းဟြားကြင္းျပင္၌ စီစဥ္ၿပီး ဂႏၶမာပန္းမ်ားျဖင့္ ထုလုပ္သည့္ အႀကီးစား ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တျခား ေတြ႕ခက္သည့္ ဂႏၶမာပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျပသၿပီး ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ဇလံု(၂)ေသာင္းကုိ ခင္းက်င္းျပသ၍ ဂႏၶမာပန္း လက္မႈအႏုပညာ၊ ႐ႈခင္းဖန္တီးျခင္း အႏုပညာႏွင့္ ဂႏၶမာပန္းၾကည့္႐ႈခင္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ အျပည့္အဝ ျပသမည္။

187995_500x500

ရႊမ္ရာဂႏၶမာပန္း (၄)မ်ဳိးသည္ လမုန႔္ပြဲေတာ္ေန႔၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ အခ်ိန္တည္း ပြင့္ဖူးမည္၊ ဂႏၶမာပန္းမ်ားျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ရုိးရာ“နာမည္အေက်ာ္ဆံုးေသာ ဂႏၶမာပန္း(၁၀)မ်ဳိး” ထဲမွ Black Chrysanthemum စသည့္ ဂႏၶမာပန္းမ်ားကုိ ျပသမည္။

187987_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ အေျခအေန ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေစရန္ ကူမင္းတိရစၧာန္ရံုသည္ ေပၚျပဴလာသိပၸံ စာသင္ခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ပါရဂူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဂႏၶမာပန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာကုိ သင္ၾကားပုိခ်မည္။ ဂႏၶမာပန္းမ်ားျပပြဲ ပံုသ႑ာန္မ်ားကုိ လူငယ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၾကည့္႐ႈ၍ ပံုသ႑ာန္ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးနည္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္