ရန္ခ်မ္ကန္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားကုိ ၂၁ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ေရာင္းခ်၍ ေစ်းအႀကီးဆံုး တစ္ေကာင္ (၁၉၆)ယြမ္ျဖစ္

2018-09-21 14:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

111

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လမုန႔္ပဲြေတာ္ေန႔နီးၿပီး တာ့ဇာဂဏန္းမ်ား စားသံုးသည့္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္၍ စားသံုးသူမ်ားသည္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားျဖင့္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေသာေၾကာင့္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ား၏ ေစ်းသည္ တုိးတက္လာပါသည္။ အခုတေလာ၊ တာ့ဇာဂဏန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ပါၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ရန္ခ်မ္ကန္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားကုိ ၂၁ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်မည္။

အခုတေလာ၊ ျမန္မာ့ဂဏန္း၊ လြန္းပံုပင္လယ္ဂဏန္းကုိ ေစ်းတြင္ အမ်ားအျပား စတင္ေရာင္းခ်၍ တန္ဖုိး တစ္ကီလုိဂရမ္ (၇၅)ယြမ္မွ အယြမ္(၁၁၀)အထိ ျဖစ္၍ တစ္ေကာင္အရ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားကုိသာ ေရာင္းခ်ပါသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ ေရအရည္အခ်င္းေၾကာင့္ ဤႏွစ္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိေကာင္းသည္။ နန္ကင္းမွ ထြက္လာသည့္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားသည္ ေစ်းသင့္ေတာ္ ေသာေၾကာင့္ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ၿပီး ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ႏွစ္သက္ခံ ပါသည္။ အငယ္ဆံုး တာ့ဇာဂဏန္း တစ္ေကာင္(၁၂)ယြမ္၊ တျခား တာ့ဇာဂဏန္းမ်ား၏ တန္ဖုိးသည္ မတူေသာ အႀကီးအငယ္အရ အေကာင္(၁၅)ယြမ္မွ အယြမ္(၃၀)အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ခ်မ္ကန္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားကုိ ဤႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွ စတင္ေရာင္းခ်၍ ဤေန႔ညေန ၄နာရီခန႔္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဆုိင္စလံုးတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္။ ဤႏွစ္ ရန္ခ်မ္ကန္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိႀကီးၿပီး အရည္အေသြးလည္း ေကာင္းမြန္ ေသာ္လည္း တန္ဖုိး မတက္ႏွင့္။ အခုတေလာ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ရန္ခ်မ္ကန္ တာ့ဇာဂဏန္းမ်ားသည္ ဂဏန္းဖႏွင့္ ဂဏန္းမ ပါဝင္၍ ဂဏန္းမ၏ အေလးခ်ိန္သည္ (၂)လ်န္ (တရုတ္ေအာင္စ)၊ (၂.၅)လ်န္၊ (၃)လ်န္၊ (၃.၅)လ်န္ ပါဝင္ၿပီး တန္ဖုိးသည္ တစ္ေကာင္ ၃၆၊ ၆၆၊ ၁၁၆၊ ၁၆၆ယြမ္ ျဖစ္၍ ဂဏန္းဖ၏ အေလးခ်ိန္သည္ (၃.၂)လ်န္၊ (၃.၅)လ်န္၊ (၄)လ်န္၊ (၄.၅)လ်န္ ပါဝင္ၿပီး တန္ဖုိးသည္ တစ္ေကာင္ ၆၆၊ ၈၆၊ ၁၃၆၊ ၁၉၆ယြမ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္