ထံုးဟုိင္ ဂႏၶမာပန္းပြဲေတာ္သည္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ ကြင္းဖြင့္မည္

2018-09-19 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

20170914172711_e138b906853d90f8d2ed4d24aa99b1f7_3

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ထံုးဟုိင္ ဂႏမာပန္းပြဲေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ထုိးဟုိင္ ေဝေျမာက္ဘုရားေက်ာင္းက်င္းပမည္၊ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနသည့္ ဂႏမာပန္း ဇလံုအလံုး ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပေလးဘက္ေလးတန္း မွလာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ႀကိဳဆုိမည္။

ထံုးဟုိင္းခရုိင္သည္ လမုန႔္ပြဲေတာ္၊ အမ်ဳိးသားေန႔အတြင္း ဂႏမာပန္းပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္းသည္ ထံုးဟုိင္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရးအားျဖင့္ ရရွိသည့္ ေပါမ်ားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ျပသရန္၊ ျပည္သူလူထု၏ ယဥ္ေက်းမႈဘဝသည္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအရည္အေသြးကုိ တုိးျမႇင့္ရန္၊ ျပည္ပသုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ျခင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ တစ္ခရုိင္လံုး စီးပြားေရးႏွင့္ လႈမႈေရး အဆင္ေျပဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး တြန္းအားေပးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အႀကိမ္ ဂႏမာပန္းပြဲတာ္သည္ “စည္ပင္သာယာသည့္ ပန္မ်ား႐ႈခင္းနံရံ”၊ တရုတ္အိမ္မက္႐ႈခင္း၊ ႐ႈပ္ေတာင္ေပၚမွ စာ(၇)လံုးျဖင့္ ေရးစပ္ေသာ ေရွးကဗ်ာ ယဥ္ေက်းမႈ႐ႈခင္း စသည္တုိ႔ကုိ စီစဥ္ျပသမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားျပပဲြ၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္ရုိးရာ စာေပအႏုပညာ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ခ်ီးေဘာင္ျပပြဲ၊ ဂႏမာပန္းျဖင့္ ေရးစပ္ေသာ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္း၊ ဂႏမာပန္းျဖင့္ ကဗ်ာမ်ား ေရးစပ္ျခင္း၊ လပူေဇာ္ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈ (၁၅)ခုကုိလည္း က်င္းပမည္။ အခုတေလာ၊ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္မ်ား မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအသီးသီးမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္