ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္မ်ား ဖလွယ္ေလ့လာျခင္း စာသင္တန္းကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့

2018-09-14 09:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္မ်ား ဖလွယ္ေလ့လာျခင္း စာသင္တန္းကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။

စာသင္တန္းသည္ (၇)ရက္ၾကာရွိ၍ ျမန္မာ့ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၁၃)ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ လူမႈေကာင္းစားေရးဌာန၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ေကာင္းစားေရး အသင္း၊ စြန႔္ပယ္ခံသည့္ ကေလးမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ (၂၉)ေယာက္ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဖလွယ္ေလ့လာ လာပါသည္။ ဖလွယ္ေလ့လာျခင္း လႈပ္ရွားမႈသည္ " အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ေရးကုိ ပါ၀င္ျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာသင္တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အဦးဆံုးတြင္ရွိေသာ သိပၸံနည္းပညာ အရည္အခ်င္း၊ ပုိေကာင္းေသာ စီးပြားေရး အက်ဳိးေက်းဇူးရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပံုပြားျပဳလုပ္ ျပန႔္ပြားႏုိင္သည့္ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သင္ၾကားေလ့လာေစရန္ စီစဥ္၍ သူတုိ႔သည္ ကုိယ့္လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္ အားျဖင့္ ယူနန္နည္းပညာ၊ ယူနန္ပုံစံ၊ ယူနန္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ၍ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတူတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ တြန္းအားေပး ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးေစာဘုိင္သည္ စာသင္းတန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္