တကြမ္းတုိက္တာ ႏုိင္ငံတကာ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း စုေဆာင္းျခင္းသည္ ႏွစ္လမျပည့္ေသာ္လည္း လက္ရာတစ္ခ်ပ္(၁၄၀၀)ေက်ာ္ ရရွိပါၿပီ

2018-09-12 18:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

177018_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “နာမည္ေက်ာ္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း- နာမည္ေက်ာ္တုိက္တာ၊ တကြမ္းတုိက္တာ ႏုိင္ငံတကာ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း စုေဆာင္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈ”ကုိ က်င္းပျခင္းမွစ၍ အခုအထိ လက္ရာ(၁၄၀၅)ခ်ပ္ကုိ ရရွိ၍ လူ(၄၀၆)ေယာက္ လက္ရာမ်ား ေပးပုိ႔ပါၿပီ စက္တင္ဘာလ တကြမ္းဥယ်ာဥ္မွ သတင္း ထြက္ေပၚလာ ခဲ့ပါသည္။

“ကမၻာေပၚ အရွည္ဆံုး ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း” အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခံသည့္ တကြမ္း ႏွစ္ခ်ဳိးစာတန္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လ်က္ရွိသည္။ တကြမ္းတုိက္တာသည္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ေသာ သမုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ နာမည္ေက်ာ္ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္လာ၍ ႀကိဳးၾကာဝါတန္ေဆာင္း၊ ယြဲ႕ယန္တန္ေဆာင္း၊ ထိန္ဝမ္တန္ေဆာင္းေမွ်ာ္စင္ႏွင့္ ေက်ာ္ေစာမႈတြင္ ညီတူညီမွ်ရွိသည့္ “တရုတ္နာမည္ေက်ာ္ တုိက္တာ” ျဖစ္လာပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း၊ နာမည္ေက်ာ္ တုိက္တာ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အက်ဳိးကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔ၿပီး တရုတ္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပုိမ်ားေသာ လူမ်ား တကြမ္းတုိက္တာ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္းကုိ ႏွစ္သက္ၿပီး ရြတ္ဆုိေစရန္ ကူမင္းၿမိဳ႕ တကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ ဤအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈကုိ ဇူလုိင္လ ၁၆ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပ၍ စာမူပုိ႔ခ်ိန္သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဥယ်ာဥ္သည္ သီးျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈ ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္စာမ်က္ႏွာကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖန႔္ခ်ီစြမ္းအားႏွင့္ ထိခုိက္စြမ္းအားကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ စသည့္တုိ႔ျဖင့္ ျဖန႔္ခ်ီၿပီး ႏုိင္ငံတကာလကၡဏာကုိ ထင္ဟပ္ျပပါသည္။

အခုတေလာ၊ ပီကင္း၊ ကြန္တြန္း၊ ရွန္ဟုိင္း၊ က်န္းစူး၊ ဟယ္နန္၊ ဟယ္ပီ၊ ကြက္က်ဴး၊ နင္ရွန႔္၊ ရွင္းက်န္း၊ က်န္းရွီး၊ စမ္းတြန္း၊ ဟုိနန္၊ စီခြၽမ္ စသည့္ေနရာမွ လက္ရာမ်ားကုိ ရရွိပါၿပီ၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန႔္ တရုတ္အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ကေနဒါ႔ တရုတ္အမ်ဳိးအႏြယ္ မ်ားသည္ ပါဝင္ျခင္း ရွိပါသည္။ ဤအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တရုတ္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း ပညာရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ ယူနန္ ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း ပညာရွင္မ်ား အသင္း၏ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ေရြးခ်ယ္အကဲျဖတ္မည္။

ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း ႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ အခု လက္ရာမ်ား ဆက္လက္ပုိ႔ ႏုိင္ပါသည္။

177019_500x500

ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္း စုေဆာင္းသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္၏ သဘာ၀႐ႈခင္းႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။

၂။ တစ္ဘက္ စကားလံုးသည္ (၁၁)လံုး မေက်ာ္ႏွင့္။

၃။ လက္ရာမ်ားသည္ စာေရးသူမ်ား မိမိတီထြင္ေရးသားသင့္ ျဖစ္၍ အေရအတြက္ (၁၀)ခ်ပ္ မေက်ာ္ႏွင့္။

စာမူေပးပုိ႔သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ လက္ရာမ်ားကုိ အီးေမးလ္ kmdglylzj@163.com သုိ႔ေပးပုိ႔၍ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၈၇၁-၆၈၂၄၀၁၅၈၊ ၀၈၇၁-၆၈၂၄၀၁၂၄။

၂။ လက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ စာေရးသူ၏ စစ္မွန္ေသာနာမည္၊ ႏုိင္ငံသား ကတ္ျပားနံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္္ကုိ ေပးပုိ႔ိရမည္။

ဆုမ်ားအစီအစဥ္

ပထမဆု (၁)ေယာက္ ဆုေငြ အယြမ္(၈)ေထာင္

ဒုတိယဆု (၂)ေယာက္ တစ္ေယာက္စီ အယြမ္(၅)ေထာင္

တတိယဆု (၃)ေယာက္ တစ္ေယာက္စီ အယြမ္(၃)ေထာင္

ထူးခြၽန္ဆု အေယာက္(၂၀) တစ္ေယာက္စီ အယြမ္(၃)ရာ

ဆုရလက္ရာစလံုးအတြက္ သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ေပးျခင္း

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္