ယူနန္သည္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပါဝင္၍ စီမံကိန္း(၃၉)ခုကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့

2018-09-10 09:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ ဖူက်န႔္ျပည္နယ္ ရွေမၿမိဳ႕၌ ကြင္းဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ သည္ ဧည့္သည္ေတာ္ျပည္နယ္ အျဖစ္ တရုတ္ ပါဝင္လာ၍ လုပ္ငန္း(၃၉)ခုကုိ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ေငြေၾကးပမာဏ အယြမ္ (၅၀)ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ဤႏွစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ပါဝင္သည့္ ယူနန္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူေယာက္(၁၂၀၀)ခန႔္ ရွိ၍ တစ္ျပည္နယ္လံုး ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) (၁၆)ခု၊ ျပည္နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္ေသာဌာန (၁၄)ခု၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအသင္း အခု (၂၀၀)ခန႔္မွ လာပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ဧည့္သည္ေတာ္ျပခန္း ဧရိယာ စတုရန္းမီတာ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ျပည္နယ္တြင္း အဓိကလုငန္း(၈)ခုႏွင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ အစားအစာ၊ က်န္းမာေသာ ဘ၀ ရည္းမွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ အမွတ္တံဆိပ္ (၃)ခုႏွင့္ ပတတ္သက္ၿပီး ျပသခဲ့ပါသည္။ ျပခန္းသုိ႔ အဓိက ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ႏွစ္ဘက္ ေဘးတြင္ ပန္းအကုိင္း (၂)ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပန္းနံရံကုိ စီစဥ္ၿပီး ယူနန႔္ အေျခအေနမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ထင္ဟပ္ျပသပါသည္။

ပြဲက်င္းပရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အဓိက ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇုန္မ်ား ကုန္သည္မ်ား ဖိတ္ေခၚလာေရး မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ(၁၂)ခုကုိ က်င္းပ၍ အႀကီးစား မာလ္တီေနရွင္နယ္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၊ မာလ္တီေနရွင္နယ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး အဘက္ဘက္သုိ႔ "ယူနန္သုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ" ဖိတ္ေခၚမႈကုိ ေပးပုိ႔မည္။

ျပပြဲဧရိယာ စတုရန္းမီတာ(၁.၃)သိန္း ရွိျပီး သီးျခားေသာ ျပခန္း(၁၆)ခုကုိ စီစဥ္၍ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအခု (၁၁၀)ေက်ာ္မွ စက္မႈကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (၁)ေထာင္ေက်ာ္၊ လုပ္ငန္း အခု(၅)ေထာင္၊ ကုန္သည္ အေယာက္ (၁.၂)သိန္းေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါ၀င္ လာခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္