ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာေတာ္သင္ စာေပအႏုပညာ ျပသေရးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔ က်င္းပ၍ အခု နာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္

2018-09-07 16:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

169409_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အဆန္းထြင္ျခင္း-ကူမင္း” လႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာေတာ္သင္ စာေပအႏုပညာ ျပသေရးၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ 871ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္ျခင္း အလုပ္ရံု ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္ က်င္းပမည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ ေတးဆုိမႈ၊ အက၊ တူရိယာေတးဂီတ၊ ဘာသာစကား စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အထူးတတ္ကြၽမ္းမႈ ရွိလွ်င္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔မတုိင္မီ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီး ပါဝင္ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ပုိမ်ားေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ ျပသႏုိင္မည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕ အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” အဆုိျပဳခ်က္ထဲမွ ေရွ႕တန္းဗဟုိခ်က္မ၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ႕သုိ႔ အေရးႀကီးသည့္ တံခါးဝ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စာရင္းအရ ယူနန္ျပည္နယ္ တကသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္း (၃၃)ခုသည္ ပညာေတာ္သင္မ်ားကုိ ေခၚယူလက္ခံလူဦးေရ အေယာက္(၁.၉)ေသာင္းခန႔္ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံ (၁၄၈)ႏုိင္ငံမွ လာပါသည္။

169413_500x500

အႀကိမ္သည္ “အဆန္းထြင္ျခင္း-ကူမင္း” လႈပ္ရွားမႈသည္ ကူမင္းျမဳ႕ ပညာေတာ္သင္ စာေပအႏုပညာ ျပသေရးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ စီစဥ္ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာေတာ္သင္မ်ား အတြက္ ကုိယ့္ကုိျပသသည့္ ဇာတ္ခံုေပးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသၿပီး သကသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၏ ပ်ဳိရြယ္သူဘဝ အေျခအေနကုိ ျပသၿပီး သကသုိလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေက်ာင္းေထာင္ အေတြးအေခၚကုိ ျပသရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပထမဆု တစ္ေယာက္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ အယြမ္(၃)ေထာင္ႏွင့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္၍ ဒုတိယဆု (၃)ေယာက္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ အယြမ္(၂)ေထာင္ႏွင့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္၍ တတိယဆု (၅)ေယာက္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ အယြမ္(၁)ေထာင္ႏွင့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္၍ ထူးခြၽန္ဆု (၁၅)ေယာက္ကုိ စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြ အယြမ္(၄)ရာႏွင့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကုိ ခ်ီးျမႇင့္မည္။

“အဆန္းထြင္ျခင္း-ကူမင္း” လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔မွ ၁၇ရက္ေန႔အထိ 871ယဥ္ေက်းမႈ အဆန္းထြင္ျခင္း အလုပ္ရံု ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္ က်င္းပမည္၊ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ ေဆြးေႏြးေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ အဆန္းထြင္ဒီဇုိင္းျပပြဲ၊ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အစိတ္အပုိင္း(၄)ခု အဓိက ပါဝင္မည္။ လႈပ္ရွားမႈ(၁၀)ခုေက်ာ္ကုိ ရွိအေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ဒီဇုိင္း၊ ေတးဂီတ၊ အစားအစာ၊ ဓာတ္ပံု၊ ကာတြန္းႏွင့္ရုပ္ေျပာင္ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ၿပီး ျပည္တြင္း ဒီဇုိင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ နယ္ခံယဥ္ေက်းမႈကုိ စုစည္းျပသမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္