လစ္က်န္းလူကူးကန္ ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္ကုိ စတင္က်င္းပ၍ ေဒသႏၲရ တရားဝင္ရံုပိတ္ရက္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါၿပီ

2018-09-05 17:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

170056

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ နင္လန႔္လူကူးကန္ ေမာ္စုိးလူမ်ဳိး ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ လစ္က်န္း လူကူးကန္ေဘးနား၌ တရားဝင္ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္၊ ၎သည္ လူကူးကန္ ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္သည္ ေဒသႏၲရ တရားဝင္ရံုပိတ္ရက္ကုိ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

170058_500x500

ေရွးေခတ္မွ ယခုေခတ္တုိင္ေအာင္ ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္သည္ လစ္က်န္း ေမာ္စုိးလူမ်ဳိးအတြက္ တစ္ႏွစ္ထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး ပြဲေတာ္ အၿမဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ တရုတ္သကၠရာဇ္ ဇူလုိင္လ ၂၅ရက္ေန႔၊ လူကူးကန္ေဘးနားမွ ေမာ္စုိးလူမ်ဳိးသည္ ဝတ္ေကာင္းစားလွဝတ္ၿပီး ကမူနတ္ဘုရားမေတာင္ကုိ ရွိခုိး၍ Prayer Flags ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး ခ်မ္းသာသုခရရွိ ခံစားေစရန္ ေစာင္မခံရန္ ဆုေတာင္းလ်က္ရွိသည္။ ေမာ္စုိးလူမ်ဳိး ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္သည္ ေဒသႏၲရ တရားဝင္ရံုပိတ္ရက္ အျဖစ္ ဤႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ သတ္မွတ္ခံ ခဲ့ပါၿပီ။

170065_500x500

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္လူကူးကန္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ဆုမ်ားကုိ ကြင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ဓာတ္ပံုႀကိဳက္ရုိက္သူ မ်ားသည္ အာရံုစုိက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ခံ၍ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သည့္ လက္ရာမ်ား (၃၂၂၄)ခ်ပ္၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၀၃၄)ေယာက္ ရွိပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ရုိက္ကြင္းျဖင့္ လူကူးကန္၏ လွပသာယာေသာ႐ႈခင္းမ်ား၊ အလွမယ္မ်ား၊ ကိစၥေကာင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းျပဳ ခဲ့ပါသည္။ လစ္က်န္းလူကူးကန္၏ ခရီးသြားသယံဇာတ အလွကုိ တူးေဖာ္၍ ရုိက္ကြင္းျဖင့္ လူကူးကန္၏ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ ျပည္သူ႔ဓေလ့၊ လႈမႈေရးအေျခအေနႏွင့္ ရပ္ဝန္းအေျခအေနကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္။

170061_500x500

ဤအႀကိမ္ လူကူးကန္ ဇြန႔္စမ္းပြဲေတာ္သည္ “ရုိးရာစဥ္လာႏွင့္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆုိျခင္း၊ သဘာဝႏွင့္ အတူခရီးသြားျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ ထူထပ္ေသာ ပြဲေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကုိ စီမံေဆာက္လုပ္ၿပီး ေမာ္စိုးလူမ်ဳိးႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ပဲြေတာ္ယဥ္ေက်းမႈဘဝကုိ ႂကြယ္ဝေစရန္ လူကူးကန္ေမာ္စုိးၿမိဳ႕နယ္ငယ္၌ ဦးစီးက်င္းပရာေနရာ စီစဥ္သည့္အျပင္ ရြန္နင္ပါးဇူးေက်းရြာ၊ လီကေက်းရြာ၊ နီစုိက္ေက်းရြာ၌ ေနရာခြဲကုိ စီစဥ္၍ ေတာေတာင္ေရေျမကုိ ရုိေသေလးစားသည့္ ပူေဇာ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိသည့္အျပင္ ေျပျပစ္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ျပည္သူ႔အဆိုအကလည္း ရွိပါသည္။ လူမ်ဳိးရုိးရာ အားကစား ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းရွိၿပီး ေမာ္စုိးလူမ်ဳိး၏ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမႈလည္း ရွိ၍ ေမာ္စုိးလူမ်ဳိး၏ ဘာသာေရးဓေလ့ထံုးစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ၊ အားကစားယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ လူမ်ဳိး လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေန စသည့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား စုေဆာင္းထားသည့္ ပဲြေတာ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္