တလီ လူေယာက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္း လမ္းေပါက္ျခင္း အႏွစ္(၈၀)ျပည့္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ

2018-09-05 16:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ေရာင္စံုယူနန္-ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ကုိယ္လက္ၾကံ့ခုိင္သန္စြမ္းေရး” ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ တလီရန႔္ဘီ သစ္က်ားသီးပြဲႏွင့္ ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္း တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီး လမ္းေပါက္ျခင္း အႏွစ္(၈၀)ျပည့္ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ လူေယာက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္း လူေယာက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲသည္ “ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး” စိတ္ဓာတ္ကုိ အဆုိျပဳ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ တလီရန႔္ဘီ သစ္က်ားသီးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျခင္းကုိ ေထာပနာျပဳၿပီး က်ဆံုးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္မ်ားကုိ လြမ္းတရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယူနန္-ျမန္မာ ကားလမ္းသည္ ၁၉၃၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီး လမ္းေပါက္ ခဲ့ပါသည္၊ ရန႔္ဘီလမ္းေထာက္သည္ လမ္းတစ္ခုလံုးေပၚမွ အေရးႀကီးသည့္ တာထြက္ရာလမ္းေထာက္ႏွင့္ ေသာ့ခ်က္လမ္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး အခုကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ အေကာင္းဆံုးသည့္ လမ္းေထာက္လည္းျဖစ္၍ စုစုေပါင္း (၆၃)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္