တယ္ဟုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ျမန္မာ မူဆယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး စာဖတ္ခန္းကုိ ထည္ေထာင္ခဲ့

2018-08-31 09:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး စာဖတ္ခန္း(မူဆယ္)ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တရုတ္၊ ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္စြာ ဆက္သြယ္ေရး၏ အေရးပါသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္၍ တရုတ္၊ျမန္မာ ေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္ခံျဖန႔္ခ်ီျခင္း၏ မ်က္ျမင္ သက္ေသမႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ၾကည္ေရး စာဖတ္ခန္း(မူဆယ္)သည္ ျမန္မာ မူဆယ္ေဒသ သတင္းျဖန႔္ေရး ဦးစီးဌာနရံုးတြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယအက်ယ္ပဝန္း စုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ (၆၀)ခန႔္ ရွိပါသည္။ အျပင္သုိ႔ စာဖတ္ရန္ ငွားထာသည့္ စားအုပ္မ်ား၊ ဗီဒီယုိပစၥည္းမ်ားကုိ တယ္ဟုန္ စီဒီယာ လုပ္ငန္းဌာန တယ္ဟုန္ အမ်ဳိးသား ထုတ္ေ၀ေရးဌာနမွ ေထာက္္ပံ့၍ စာအုပ္အမ်ဳိး (၁၀၀၀)ေက်ာ္၊ စာအုပ္အအုပ္ (၃၀၀၀)ေက်ာ္၊ အယြမ္ (၁)သိန္းေက်ာ္ တန္ဖုိးပါသည္။ စာအုပ္မ်ား၊ ဗီဒီယုိပစၥည္းမ်ားသည္ တရုတ္စာ၊ ျမန္မာစာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ အဓိကထားၿပီး တရုတ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ သင္ၾကားျခင္း၊ တရုတ္၊ ျမန္မာ ခရီးသြားလာေရး၊ တရုတ္ ထူးခြၽန္ေသာ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဆးဝါကုသေရး ႏွင့္ က်မ္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေပၚျပဴလာ သိပၸံ နည္းပညာစသည္တုိ႔ကုိ ပါ၀င္ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနား ၿပီးေနာက္ စာဖတ္ခန္းသည္ အျပင္သုိ႔ ပံုမွန္စြာ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ ေပးၿပီး အခမဲ့ စာဖတ္ျခင္း၊ အခမဲ့ စာအုပ္ ငွားျခင္း၊ စာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လူတုေကာင္းစားေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေထာက္ပံ့၍ ေဒသခံတုိ႔ စာဖတ္ျခင္း၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ အႀကီးဆံုးစြာ ေရာင့္ရဲပါသည္။

ထုိအခါတြင္ တရုတ္ တယ္ဟုန္ျမန္မာ မူဆယ္ နယ္စပ္ေဒသ ဝါဒျဖန႔္ ဖလွယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေရႊလီၿမိဳ႕ က်ိန္ေကာက္၌ က်င္းပၿပီး ႏွစ္ဖက္တုိ႔သည္ နယ္စပ္ေဒသ ဝါဒျဖန႔္ ဖလွယ္ျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ မည္သုိ႔ အားေကာင္းႏုိင္ျခင္းကုိ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဖလွယ္ပါသည္။

တရုတ္၊ ျမန္မာ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး စာဖတ္ခန္းကုိ ၾကည္႐ႈေလ့လာ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္