ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ လူႀကိဳက္မ်ားဆံုး ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးသြားလာေရး နာမည္စာရင္းထဲ ပါ၀င္

2018-08-31 09:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးသြားလာေရးသည္ ႏွစ္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဦးစားေရြးခ်ယ္သည့္ ခရီးထြက္နည္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ ႏွစ္ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ျပည္တြင္း ခရီးသြားအဖြဲ႕သည္ ႀကိဳက္ခံ ခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးထြက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ နာမည္စာရင္းထဲမွ ပီကင္းၿမိဳ႕၊ ေကြ႕လင္ၿမိဳ႕၊ ေကြ႕ရန္ၿမိဳ႕ေနာက္ တည္ရွိ စတုတေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားေအဂ်င္စီသည္ ဧည့္ခံသည့္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထက္ ၄.၂၅ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ ခဲ့ပါသည္။ ၎၏ အေၾကာင္းအရာသည္ ဘက္စံု ေစာင့္ၾကပ္မႈအင္းအားကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးပြားလာၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားေစ်း၏ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာ ခရီးသြားအဖြဲ႕ ဧည့္ခံျခင္း ပမာဏသည္ ျပန္တုိးလာ ေစပါသည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္း ခရီးသည္မ်ားသည္ ေဆြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ အဖြဲ႕လုိက္ လည္ပတ္သည့္အျပင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားသည္လည္း အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးထြက္ပါသည္။ ႏွစ္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ အတြင္း ခရီးထြက္လူဦးေရ အမ်ားဆံုးေသာ ၿမိဳ႕(၁၅)ၿမိဳ႕သည္ ရွန္ဟုိင္း၊ ပီကင္း၊ ခြၽန္ခ်င့္၊ ခ်မ္တူး၊ ဝူဟန႔္၊ ရွီးအန္း၊ နန္ကင္း၊ ေဇ့က်ဴး၊ ကြန္က်ဴး၊ ခ်န္ဆား၊ ေဟာင္က်ဴး၊ ကူမင္း၊ ထန္းက်င္း၊ က်ီနန္ႏွင့္ ဆိမ္းဇန႔္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးထြက္ လူဦးေရသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးထဲမွ ၁၂ေျမာက္ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္ စားသံုးျခင္း (၃၂၈၉)ယြမ္ျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အဖြဲ႕လုိက္ ခရီးသြားလာေရး လူတစ္ေယာက္ စားသံုးျခင္း သတၲမေနရာတြင္ တည္ရွိ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္