ျမန္မာလား႐ႈိး အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း အဖြဲ႕သည္ တယ္ဟုန္သုိ႔ ေလ့လာဖလွယ္လာခဲ့

2018-08-30 09:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ျမန္မာလား႐ႈိး ဆုိင္ရာ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ကုန္သည္အသင္း စီးပြားေရး ကုိယ္စားလွယ္ရံုး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမန္မာလူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆုိး၀င္းသည္ လား႐ႈိး အမ်ဳိးမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသုိ႔ ေလ့လာဖလွယ္ လာခဲ့ပါသည္။

စူးစမ္းေလ့လာျခင္း အဖြဲ႕သည္ ေရႊလီ၊ လြန္ခြၽမ္း၊ ယင္က်န္း၊ လ်ံဟယ္ႏွင့္ မန္စီသုိ႔ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆက္ ဝင္ေရာက္ၿပီး နယ္ခံ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ လကဏာရွိသည့္ ရုိးရာအဆုိအက၊ တုိင္လူမ်ဳိးဇာတ္၊ ေယြးရွန႔္ ဥေဒါင္းအက တင္ျပဆက္ခံေရး အေျခခံေဒသႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တံတုိင္းတံခါး စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန စသည္တုိ႔ကုိ စူးစမ္းေလ့လာ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၏ သာယာလွပတ္ေသာ ႐ႈခင္း၊ ရုိးေျဖာင့္သည့္ လူမႈေရးဓေလ့၊ ႂကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အတြက္ နက္႐ႈိင္းသည့္ စြဲမွတ္ ထင္ဟပ္ခ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဦးစုိးဝင္းသည္ အႀကိမ္ တယ္ဟုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာ ဖလွယ္ျခင္းသည္ တရုတ္ျမန္မာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္းကုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တြန္းအားေပး ႏုိင္ပါေၾကာင္း။ တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းသည္ ေနာက္ေနာင္ ပုိမုိမ်ားျပားေစႏုိင္ရန္၊ ဤအႀကိမ္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး တုိးပြားလာ တယ္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ လား႐ႈိးေဒသ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္