ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ဗီယက္နမ္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေန႔ ဧည့္ခံပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2018-08-30 09:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ဗီယက္နမ္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသည္ ဧည့္ခံပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င္းပ ဗီယက္နမ္ ဆုိရွယ္လစ္ သမတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း (၇၃)ႏွစ္ျပည့္ကုိ ေထာပနာျပဳ ခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ဗီယက္နမ္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ စူးေကာ္ကြၽင့္သည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ရွည္ေဝးေသာ ေရွးပေ၀သဏီေခတ္ မွစ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေတြ႕ဆံု ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေဖာ္ဆက္ဆံေရးကုိ အားေကာင္းၿပီး တုိးတက္လာေစ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္သည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ တက္ႂကြေသာ အက်ဳိးေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တရုတ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေဖာ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ျခင္း (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ ျဖစ္ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေဖာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ အဆက္မျပတ္ က်န္းက်န္းမာမာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ တုိးတက္လာ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန႔္နက္႐ႈိင္း တုိးတက္လာႏုိင္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ တကယ့္အက်ဳိးကုိ ပါလာႏုိင္ပါသည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ ျပည္နယ္အဆင့္ သက္ဆုိင္ေသာဌာန၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ သိပံေက်ာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာဝန္ခံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဗီယက္နမ္ ပညာေတာ္သင္၊ ျပင္လယ္ရပ္ျခား တုိင္းတပါး ႏုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုိင္သူ မ်ားသည္ ဧည့္ခံပြဲကုိ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္