၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-08-30 09:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္(ကူမင္း) က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ၉ရက္ေန႔အထိ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝး ျပသေရး စင္တာတြင္ က်င္းပပါမည္။ ျပပြဲ ခင္းက်င္းျပသေရး ဧရိယာစုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ (၁.၅)ေသာင္း ရွိၿပီး စံခ်ိန္ ျပေနရာ အခု(၅၅၀)ေက်ာ္ ရွိ၍ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း သီးျခားေသာ ပရိသတ္၊ ဝယ္ယူသူ အေယာက္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ၿပီး ပါ၀င္လိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းပါသည္။

ျပပြဲသည္ "ျပပြဲတစ္ခု အစည္းအေဝးတစ္ခု ဖုိရမ္တစ္ခု"ပံုစံ ျဖင့္ကာ ေဆးကုသ နည္းပညာ၊ ဇီ၀ေဆးပစၥည္း၊ က်န္းမာစြာ ခရီးသြားျခင္း၊ ထူးျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆးကုသ ႏွင့္ အပန္းေျဖျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပသ၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆးကုသမႈ ႏွင့္ အပန္းေျဖ ေပါင္းစည္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ နာလွန္ထူျခင္းႏွင့္ ရူပေဗဒေဆးကုနည္း လုပ္ငန္း စသည့္ သီးျခားအေၾကာင္းအရာ ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပလိမ့္မည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွိေသာ တည္ေနရာ၊ ရာသီဥတု၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ သယံဇာတပစၥည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး စသည့္ က်န္းမ်ားေရးလုပ္ငန္းကုိ တုိးတက္ႏုိင္သည့္ အားသာမႈမ်ားကုိ ျပည့္စံုစြာ အသံုးျပဳၿပီး ဖြဲ႕စညး္၊ ၫႊန္ၾကား၊ညီညာျဖျဖဖစ္ေအာင္ လုပ္၊ ေရွ႕တုိး၍ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး "က်န္းမာေသာ ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္"ကုိ တည္ေထာင္ကာ ယူနန္ ဇီ၀ေဆးပစၥည္း ႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၏ ေက်ာ္လႊာေသာ တုိးတက္မႈကုိ တြန္းတင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲတြင္ ယူနန္ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း၏ တုိးတက္ေသာ အားသာမႈ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသသည့္အျပင္ နယ္နယ္အသီးသီး ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းဌာနတုိ႔ အၾကား ဆက္သြယ္သည့္ တံံတားကုိ တည္ခင္း၍ ယူနန္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၏ တုိးတက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ျခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ယူနန္ကုိ ထူေထာင္မႈကုိ တြန္းတင္မႈ အတြက္ အေျခခံ ခ်ထားၿပီး "ယူနန္လူတုိ႔ က်န္းမာေစသည္၊ က်န္မာခ်င္သည့္သူကုိ ယူနန္လာေစျခင္း"၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေစားစီးစြာေအာင္မင္ႏုိင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ ကူညီမႈကုိ ေထာက္ပံ့ ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ပရိသတ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ ေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္