ယူနန္ျပည္နယ္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ လင္ခ်ံၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2018-08-29 09:16 ေရာင္စံုတိမ္ဆံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အထူး အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔မွ ၇ရက္ေန႔အထိ လင္ခ်ံၿမိဳ႕ လင္ရွန္ရပ္ကြက္၌ က်င္းပမည္။

အခု၊ ၿပိဳင္ပြဲအမွတ္တံဆိပ္၊ ၿပိဳင္ပြဲသီခ်င္း၊ လာဘ္ေကာင္အရုပ္ေလး၊ ေႂကြးေၾကာ္သံကုိ သတ္မွတ္ပါၿပီ။ ၿပိဳင္ပြဲအမွတ္တံဆိပ္သည္ ထူထပ္သည့္ အႏုပညာ အေျခအေန၊ ထင္ရွားသည့္ ေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ အျမင္အာရံု ရုိက္ခတ္ျခင္း ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ထူးျခားသည့္ ေဒသလကၡဏာကုိ ျပသပါသည္။ အနီေရာင္သည္ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္သည့္ မီးတုတ္ကုိ သရုပ္ေဆာင္၍ ယူနန္ အားကစားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အၫြန႔္တလူလူျဖစ္ျခင္းကုိ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။ အစိမ္းေရာင္သည္ ယူနန္ သတၲဝါ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိျခင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္။

အျပာေရာင္သည္ အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ မရပ္မနား စီးဆင္းသည့္ လန္ခ်ာျမစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ ယူနန္လင္ခ်ံၿမိဳ႕ မ်ဳိးစံုသည့္ ေတာေတာင္ေရေျမ႐ႈခင္းကုိ အသက္ပါ သရုပ္ေဖာ္ၿပီး

လူသားႏွင့္ သဘာ၀ ေျပျပစ္တူယွဥ္တည္ရွိျခင္း ျဖစ္ေသာ ခံယူခ်က္ကုိ ျပသပါသည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ အတုိင္းမသိေသာ ေျပးလမ္းကုိလည္း ကုိယ္စားျပဳပါသည္။ ဒီဇုိင္းပံုစံသည္ လင္ခ်ံ ေရွးေဟာင္း လက္ဖက္ပင္ အေၾကာင္းအခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေရာေႏွာ၍ အစိမ္းေရာင္ လင္စမ္းၿမိဳ႕ ထူထပ္သည့္ ေဒသယဥ္ေက်းမႈကုိ ထင္ဟပ္ျပပါသည္။ လာဘ္ေကာင္အရုပ္ေလး "ဝညီမေလး"သည္ ဝမိန္းကေလးျဖင့္ ပံုစံရင္းအျဖစ္ လင္ခ်ံၿမိဳ႕ လူမႈဆုိင္ရာ လကၡဏာႏွင့္ အျပည့္အစံုေပါင္းစပ္၍ လန္ျခာျမစ္ပံု ႏွိပ္ထားၿပီး "11"ပံုစံလုိသည့္ ႏြားခ်ဳိ မီးတုတ္ကုိ ကုိင္ထားၿပီး ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပသည္ကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အထူး အုိလံပစ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲသည္ ေျပးခုန္ပစ္ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ အေလးမျခင္း၊ ပင္ေပါင္ေဘာ၊ နားပင္သူမ်ား အမ်ဳိးသားေဘာလံုး စသည့္ ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္(၉)ခု ရွိပါသည္။ အားကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပဆရာမ်ား၊ ဒုိင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား စသည္တုိ႔ အေယာက္ (၂၄၀၀)ေက်ာ္သည္ ပါ၀င္လာမည္ ခန႔္မွန္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: 文丽荣
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္