ဖိုရွိန္းေရကန္ကုန္းျပင္ျမင့္ Triathlon စိန္ေခၚမႈ ၿပိဳင္ပြဲသည္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ တြင္စတင္ က်င္းပမည္

2018-08-29 08:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ) ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လီမိတက္ ကုမၸဏီေထာက္ခံေသာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဆဌမႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရြ႕စီၿမိဳ႕ဖိုရွိန္းေရကန္ကုန္းျပင္ျမင့္ Triathlon စိန္ေခၚမႈ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ Triathlon အားကစာပူတြဲၿပိဳင္ပြဲသည္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔ တြင္ ေရြ႕စီၿမိဳ႕ဖိုရွိန္းေရကန္ေဘးနားမွာရွိေသာ ေရွာက္ေအာက္ရြာတြင္ က်င္းပမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ Triathlon အားကစားအတြက္ ဝါသနာပါသည့္လူ အေယာက္၂၀၀ေလာက္သည္ ၿပိဳင္ပြဲကို ပါ၀င္မည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ေရြ႕စီၿမိဳ႕ဖိုရွိန္းေရကန္ကုန္းျပင္ျမင့္ Triathlon စိန္ေခၚမႈ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေတာင္ေဆာင္ရြက္သည္္။ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ကူမင္းကုန္းျပင္ျမင့္ Triathlon ကလပ္သည္ ကမကထျပဳသည္။ ဤၿပိိဳင္ပြဲသည္ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပထမဆံုးတစ္ခုသီးျခားအဆင့္ရွိသည့္ Triathlon ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ၅ႏွစ္ၾကာရွိေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရြ႕စီၿမိဳ႕ဖိုရွိန္းေရကန္ ကုန္းျပင္ျမင့္ Triathlon စိန္ေခၚမႈ ၿပိဳင္ပြဲသည္ တရုတ္အေနာက္ေတာင္ေဒသတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ Triathlon ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးေဒသအသီးသီးတြင္ ရွိေသာ Triathlon အားကစားအတြက္ ဝါသနာပါသည့္သူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ ကာ ပါ၀ငႏုိင္္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာအေပ်ာ္ထမ္း Triathlon အားကစားအတြက္ နက္႐ႈိင္္းၾကံ့ခုိင္ေသာ အေျခခံအုပ္ျမစ္ကုိ ခ်လုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ဤတစ္ႀကိမ္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ Triathlonခရိးစဥ္တစ္ခုလံုးအဖြဲ႕၊ Triathlon လက္ဆင့္ကမ္း အဖြဲ႕ႏွင့္ Triathlon ခရီးစဥ္တဝက္အဖြဲ႕စသည့္ ၿပိဳင္ပြဲစနစ္ကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဤတုိ႔အဖြဲ႕အထဲတြင္ Triathlon လက္ဆင့္ကမ္း အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူအမ်ားစုအႀကိဳက္ဆံုး

ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ကာ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္သူလည္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ လူႏွစ္ေယာက္သုိ႔မဟုတ္ သံုးေယာက္သည္ တြဲးစပ္၍ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေနာက္ တာဝန္းကုိခြဲထား၍ ေဆာင္ရြက္္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အားကစားသမားမ်ား၏ ဖိအားကုိလည္းေလွ်ာ့ႏုိင္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေရကူးမတတ္သည့္လူူလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤစနစ္ျဖင့္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းထည္း တက္ညီလက္ညီစြာ ပါ၀င္၍ လူအခ်င္းခ်င္း၏ေမာတၲကုိလည္း တုိးလာႏုိင္ပါသည္။

ဖိုရွိန္းေရကန္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနည္းဆံုးေသာ မညစ္ညမ္းေစသည့္ ေရကန္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္လွေသာသဘာ၀ အေျခအေနရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ Triathlon အားကစား၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ ေျပးျခင္း၊ ေရကူးျခင္း၊ ေလွေလွာ္ျခင္းစသည့္အားကစား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္