ယူနန္လုပ္ငန္း (၁၈)ခုသည္ ေဟာင္ေကာင္ အစားအစာျပပြဲကုိ ပါ၀င္ခဲ့

2018-08-27 09:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၉ႀကိမ္ေျမာက္ ေဟာင္ေကာင္ အစားအစာျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ရက္ေန႔အထိ ေဟာင္ေကာင္ စည္းေဝးျပသေရး စင္တာ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မတ္ေကာက္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္သည္ ယူနန္ဟင္း၊ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္၊ ယူနန္ေတာမႈိ၊ ယူနန္ေကာ္ဖီ စသည့္ ယူနန္အစားအစာ မ်ားကုိ စားခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲကုိ ယူနန္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ ထုပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ပါ၀င္သြား၍ ဆက္သြယ္ပြဲ၊ ကုန္သည္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မတ္ေကာက္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

(၅)ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ေဟာင္ေကာင္ အစားအစာျပပြဲသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု(၂၀)ေက်ာ္ မွလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ပါဝင္ လာခဲ့ပါသည္။ ယူနန္လုပ္ငန္း(၁၈)ခုသည္ အရည္အခ်င္း ေကာင္းသည့္ ယူနန္ဟင္း၊ ယူနန္လက္ဖက္ေျခာက္၊ ယူနန္ပန္း၊ ယူနန္အသီး၊ ယူနန္ေတာမႈိ၊ ယူနန္ေကာဖီ စသည့္ ယူနန္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာမ်ားကုိ အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္ ျပင္ဆင္ၿပီး ပါ၀င္လာ၍ ေရာင္းဝယ္ေရး ေငြေၾကးပမာဏ ေဟာင္ေကာင္ေငြ (၄)သန္း ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္း အခ်ိဴ႕သည္ ယူနနျပည္နယ္သုိ႔ လက္ေတြ႕ေလ့လာ လာေရာက္၍ ယူနန္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ကုိ ထူေထာင္မည္ ေျပာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ (ေဟာင္ေကာင္) ကုသည္ လုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ပြဲ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္ေကာက္ ယူနန္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ ကုန္သည္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲကုိ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မတ္ေကာင္၌ ခြဲျခားက်င္းပ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူႏွင့္ လုပ္ငန္းကုိယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ ယူနန္ သဘာ၀ သယံဇာတပစၥည္း အားသာမႈ၊ လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ထူျခားခ်က္ စသည္တုိ႔ကုိ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မတ္ေကာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ အဓိက မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သည္ မ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္ေစ်းတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သံးပံုတစ္ပံု၊ မုိးဆန္းပန္း ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လာပါသည္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္သည္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ပုိမ်ားသည့္ ယူနန္ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာကုိ ေဟာင္ေကာင္လူမ်ားသည္ စားႏုိင္ေစရန္ တြန္းအားေပးၿပီး ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သည္မ်ားသည္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး "ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ အစားအစာ အမွတ္တံဆိပ္"ကုိ ဖန္တီးရာတြင္ ပုိမ်ားသည့္ ေရာင္းဝယ္ေရး အခါအခြင့္ကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္