၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလာ ၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္

2018-08-27 09:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလာ ၂ရက္ေန႔တြင္ တိန္းကန္ ကမ္းနား၌ စတင္ လမ္းေျပးမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေဖာ္ျပခ်က္သစ္ (၃)ခုရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ စံခ်ိန္စံၫြန္းမႈ အတန္းတက္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္သည့္ ပမာဏ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အဆန္းထြင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမအခု ေရႊတံဆိပ္ ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ သစ္စြာ အတန္းတက္ၿပီး IAAF စံေၾကးနီၿပိဳင္ပြဲ၏ စံခ်ိန္အတုိင္း ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပပါမည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါ၀င္သည့္လူတုိ႔သည္ ေရွးႏွစ္ႀကိမ္က လူေယာက္(၁.၆)ေသာင္း မွ ယခုႏွစ္ လူအေယာက္(၂)ေသာင္းကုိ တုိးလာ၍ မာရသြန္ လမ္းေျပးသူ အေယာက္(၃၀၀၀)၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ လမ္းေျပးသူ အေယာက္(၇၀၀၀)၊ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေရး လမ္းေျပးသူ အေယာက္(၇၀၀၀)၊ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ မိသားစု လမ္းေျပးသူ အေယာက္(၃၀၀၀) ရွိၾကပါသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဤအႀကိမ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ "ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အဖြဲ႕ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူငယ္ ေဘာလံုးဖလား ဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ"ကုိလည္း က်င္းပၿပီး ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ကအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံ(၈)ခုမွ လူငယ္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕ကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပကာ ႏုိင္ငံအသီးသီးက လူငယ္တုိ႔ ဖလွယ္ျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ျပည္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ အစုိးရတုိ႔သည္ ျမင့္မားစြာ အေလးထားၿပီး တက္ႂကြစြာ လံႈေဆာ္ျခင္း၊ ေသခ်ာစြာ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အားသြန္းခြန္စုိက္စြာ အာမခဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္