ကြမ္နန္းဟဲရည္ေက်းရြာသည္ ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုေက်းရြာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့

2018-08-27 09:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)  ကြမ္နန္းဟဲရည္ေက်းရြာသည္ ပါေပါက္ၿမီဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေန၍ ပါေပါက္ၿမီဳ႕နယ္ႏွင့္ကီလုိမီတာ ၁၀ ပဲရွိသည္။ ဤေက်းရြာသည္ လွပသာယာေသာ သဘာ၀႐ႈခင္းရွိ၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခုတေလာ ဤေက်းရြာ၌္ သတၲဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚထြက္လာသည္။ ေက်းရြာသုိ႔၀င္ေရာက္လွ်င္ သဘာ၀ တိရစာၧန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခု ၀င္ေရာက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာပါသည္။ သစ္ပင္းတုိင္း ေပၚတြင္ ေႁမြ၊ ႂကြက္ကေလး၊ ရွဥ့္စသည့္သတၲဝါမ်ားကုိ ပန္းခ်ီးျဖင့္ ဆြဲလုိက္၏။ အရပ္သားေနအိမ္လည္း ေရာင္စံုသုတ္ေဆးျဖင့္ သုတ္ ၍ အရင္ကရွိသည့္ ေမွာင္ရီေသာအိမ္တုိက္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အခုဤေက်းရြာသည္ အင္မတန္လွပသည္။

ဟဲရည္ေက်းရြာသည္ဘာေၾကာင့္ ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုေက်းရြာအျဖစ္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သနည္း။ စက္တင္ဘာလ၁၉ ရက္ေန႔က ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ကြမ္နန္းၿမိဳ႕နယ္သည္္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမ႓ာ့ေတာက္ဆြပ္ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ပြဲေတာ္ေန႔ကုိ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟဲရည္ေက်းရြာသည္ဤၿမိဳ႕နယ္အထဲတြင္ အဓိကေသာေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတုိ႔ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုမ်ားကုိ ဆြဲထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ဟဲရည္ ေက်းရြာသည္ပုိမုိလွပလာကာ လာလွည္သည့္ဧသည္မ်ားလည္းတုိးမ်ားလာႏုိင္သည္။

ဤတုိ႔ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုမ်ားကုိ တီထြင္သည့္ ပန္းခ်ီဆရာယြမ္းခ်ီမင္း ၏မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအရ သူ႔အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္စုစုေပါင္ ၆ေယာက္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔မွစ၍ ဟဲရည္ေက်းရြာတြင္၀င္ေရာက္ ပန္းခ်ီမ်ားဆြဲလုက္သည္။ ယခု သစ္ပင္ေပၚတြင္၊ နံရံေပၚတြင္ ပန္းခ်ီ အခ်ပ္ ၂၀ေက်ာ္ ဆြဲခဲ့ပါ၏။ ထုိ႔ေနာက္ ပန္းခ်ီ အခ်ပ္ ၂၀ေက်ာ္ေလာက္ ဆက္ဆြဲမည္။ ဤတုိ႔ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုမ်ား၏ဖန္တီးျခင္းသည္ ေဒသခံရွိေသာ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ တီထြင္ထားသည္။ ဥပမာဆုိလွ်င္ သစ္ပင္ေပၚတြင္သစ္ေခါက္တစ္ခ်ပ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္ဆင္တူ၍ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္ ဆြဲလုိက္၏။ ေက်းရြာတြင္ ေက်ာက္တံုး နံရံ တစ္ရံရွိ ၍ နံရံေပၚတြင္ရွိသည့္ ေက်ာက္တံုးမ်ားကုိ အေရာင္မ်ိဳးစံုေသာသုတ္ေဆး ျဖင့္ သုတ္ထားသည္။ ၾကည့္၍အရမ္းလွသည္။ ယခု ပန္းခ်ီမ်ား တစ္ဝက္ပဲ တီထြင္ထားခဲသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ေတာက္ဆြပ္ယဥ္ေက်းမႈ ခရီးသြားလာေရး ပြဲေတာ္ေန႔ ကြင္းဖြင့္သည့္အခြၽန္ တြင္ ဧသည္မ်ားသည္ လွပေသာ ေရာင္စံုပန္းခ်ီပံုေက်းရြာကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါမည္ဟု ယြမ္းခ်ီမင္းသည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။


အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္