၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ကြင္းဖြင့္ခဲ့

2018-08-27 08:42 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ ကြင္းဖြင့္ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ အတူစံစားျခင္း" ေခါင္းစဥ္ျဖစ္ျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးအတြင္း လက္ဖက္ေျခာက္ အဓိကထုတ္လုပ္သည့္ ျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ၿမိဳ႕၊ အေရးပါသည့္ ခရုိင္တြင္ ထင္ရွားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ပါ၀င္လာ၍ လက္ဖက္ေျခာက္မ်ဳိး၊ လက္ဖက္ရည္ပြဲသံုး ကိရိယာ၊ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ႔အဝတ္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အႏုပညာ ပစၥည္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ထည့္သြင္းထုပ္ပုိးရန္ ပစၥည္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ စက္ယႏၲရား (၆)မ်ဳိးကုိ ျပသပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္၊ သီးျခားကုန္သည္တုိ႔ သည္လည္း ပါ၀င္လာ၍ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး ေဆြေႏြပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ လက္ဖက္ျခံ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ အမုိ (၁.၆၄၈၅)သန္း ရွိၿပီး အႏွစ္ (၂၇၀၀)ေက်ာ္ရွိသည့္ ေတာရုိင္း ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ပင္ႏွင့္ အႏွစ္ (၁၈၀၀)ေက်ာ္ရွိသည့္ စပ္ၾကားကာလေန ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္ပင္ ရွိကာ ေတာရုိင္း ေရွးေဟာင္းလက္ဖက္သစ္ေတာ အမုိ(၁.၂)သန္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း လက္ဖက္ျခံ အမုိ(၁.၈)သိန္း ရွိ၍ ဆြတ္ခူးျခင္းဧရိယာ အမုိ(၁.၅၄၅၁)သန္း၊ တစ္ႏွစ္လံုး လက္ဖက္ၾကမ္း ထြက္ကုန္ အေရအတြက္ အတန္(၁.၁၄၇)သိန္း ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ထြက္ကုန္တန္ဖုိး အယြမ္ (၂၃.၁၃၆)ဘီလ်ံ ရရွိပါသည္။ အခု ဖူအယ္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ဖက္ေျခာက္ လုပ္ငန္း(၂၁၇၃)ခု၊ အဓိက အေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္း (၁၇၈)ခု ရွိပါသည္။

လက္ဖက္ေျခာက္ ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္းမြန္သည့္ သယံဇာတပစၥည္းႏွင့္ ေပါင္းၿပီး လႈပ္ရွာမႈမ်ားကုိ က်င္းပၿပီး ျပည္တြင္ျပည္ပ လက္ဖက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ား၊ လက္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သီးျခားဝယ္ယူသူမ်ား၊ လက္ဖက္ႀကိဳက္ႏွစ္သူမ်ား အတြက္ ယူနန္လက္ဖက္လုပ္ငန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျပင္ညီစင္ကုိ တည္ခင္းၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ အေကာင္းဆံုး လက္ဖက္ေျခာက္ကုိ ကမၻာေပၚသုိ႔ ျဖန႔္ခ်ီမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္