ယူနန္က်န႔္ေဆြခရုိင္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဖြတ္ေခၚၿပီး ဗီဒီယုိတုိရုိက္၊ အမ်ားဆံုး ဆုေငြး အယြမ္တစ္ေသာင္းရွိ

2018-08-23 16:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) က်န႔္ေဆြ Tik Tok ဗီဒီယုိတုိရုိက္ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားထံသုိ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ဗီဒီယုိတုိမ်ားကုိ အခုမွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ရက္ေန႔အထိ စုေဆာင္းပါသည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပဲြ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ က်န႔္ေဆြ႐ႈခင္း၊ အစားအစာ၊ တည္းခုိခန္း၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု၊ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၊ ခရမ္းေရာင္ေျမထည္ လက္ရာ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္၍ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဂုိဏ္း ယဥ္ေက်းမႈ အလွ၊ ေရွးေခတ္ အေဆာက္အအံုအလွ၊ အစားအစားအလွ၊ ခရမ္းေရာင္ေျမထည္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအလွ စသည္တုိ႔ကုိ ျပသ၍ က်န႔္ေဆြခရုိင္၏ သရုပ္သစ္ကုိ ဘက္စံုျဖင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီ၍ က်န႔္ေဆြ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲကုိ အဆင့္သံုးဆင့္ ခြဲျခားက်င္းပမည္၊ ေစာေစာပုိင္းကာလတြင္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူသည္ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး Tik Tok ဗီဒီယုိတုိရုိက္ၿပီး Tik Tok App ေပၚတြင္ ထုတ္လႊင့္မည္။ အလယ္ပုိင္းကာလတြင္ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ေကာ္မတီသည္ Like Button အႀကိမ္၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း အႀကိမ္၊ သံုးသပ္ျခင္းအႀကိမ္ အရ ေကာ္မတီဝင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆုရလက္ရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ဆုရနာမည္စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္မည္။ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ အင္တာနက္ျဖင့္ ဆုရလက္ရာမ်ားကုိ ျပသမည္။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေရႊတံဆိပ္(၁)ခု စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြအယြမ္ (၁)ေသာင္းရွိ၍ ေငြတံဆိပ္(၂)ခု စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြအယြမ္ (၅)ေထာင္ ရွိ၍ ေၾကးတံဆိပ္(၅)ခု စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြအယြမ္ (၃)ေထာင္ ရွိ၍ ထူးခြၽန္တံဆိပ္(၁၀)ခု စီစဥ္ၿပီး ဆုေငြအယြမ္ (၁)ေထာင္ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္