ခ်င္းလံုလွ်ိေျမာင္ (၁၀၈)မီတာျမင့္ေသာ ဖန္တံတားသည္ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွ တရားဝင္ စတင္ဖြင့္လွစ္

2018-08-21 08:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

153474_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခ်င္းလံုလွ်ိေျမာင္ ဖန္တံတားသည္ “ယူနန္လွ်ိေျမာင္ ပထမအခု ျမင့္မားေသာေနရာထဲမွ ဖန္တံတား”အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး၍ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္၍ (၁၀၈)မီတာျမင့္ၿပီး (၁၈၈)မီတာရွည္ပါသည္။

ဤဖန္တံတားသည္ ထန္လန္ခြၽမ္းျမစ္ေဘးနားမွ ခ်င္းလံုလွ်ိေျမာင္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္၌ တည္ရွိေန၍ တံတားမ်က္ႏွာျပင္တြင္ 5Dအျမင္အာရံု ခံစားခ်က္ကုိ စီမံေဆာက္လုပ္၍ တံခါးမွ တံတားအထိ မီတာ(၁၅၀၀)ခန႔္ ကြာေဝးၿပီး တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ခ်ံဳေတာႏွင့္ ကမ္းပါးေစာက္ပ်ဥ္ခင္းလမ္းက်ဥ္း၊ တံတားႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္း၊ ငွက္မ်ား တက်ဴက်ဴ တက်ာက်ာ ရင့္က်ဴးျခင္း ရွိၿပီး ႐ႈခင္းလွပသာယာ ပါသည္။

153475_500x500

တံတားသည္ ဇစ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပံုကုိ အသံုးျပဳ၍ တံတားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သီးျခားအသံုးျပဳသည့္ ဖန္မ်ားကုိ သြယ္ၿပီး ႏွစ္မီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး လမ္းေဘး သံတုိင္သံတန္းမ်ားကုိ ရွိ၍ တံတားမ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္တြင္ သံမဏိက်ဳိးျဖင့္ အတည္တက်ျဖစ္ ေစပါသည္။ ဖန္တံတားေပၚသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အလယ္ဗဟုိတြင္ ရပ္တည္၍ လႈပ္ခါျခင္း နည္းနည္း ခံစား ႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေမာ့လွ်င္ ေတာင္မ်ားကုိ လွမ္းေမွ်ာ္ႏုိင္၍ ေခါင္းငံု႔လွ်င္ ခ်င္းလံုလွ်ိေျမာင္၏ ႐ႈခင္းတစ္ခုလံုးကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

153480_500x500

ဖန္တံတားသည္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ခံသူ (၅)ေယာက္သည္ တံတားေပၚမွ စည္းကမ္း ကာကြယ္ေရးကုိ ေန႔တုိင္း တာဝန္ခံပါသည္။ တံတား၏ အစြန္းႏွစ္ဖက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္၊ အလယ္ပုိင္းတြင္ တစ္ေယာက္ကုိ ခြဲျခားရွိ၍ လံုျခံဳေရး ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္းျပျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္းစည္းကမ္းကုိ စံကုိက္ျခင္းကုိ တာဝန္ခံ ပါသည္။

အခုတေလာ၊ ဤဖန္တံတားသည္ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ရွိေန၍ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္(၃၀)ကုိ အခယူပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွစ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ခံစားျခင္း ေငြေၾကးသည္ တုိးျမႇင့္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္