ျမန္မာႏုိင္ငံ တရုတ္အႏြယ္ဖြား လူငယ္ "တရုတ္သုိ႔ ဘုိးဘြားရွာျခင္း ခရီးစဥ္" ေႏြရာသီအေျခစုိက္စခန္း ေပါင္စန္းစခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့

2018-08-15 15:19 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

149598_500x500

149599_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အႏြယ္ဖြားလူငယ္ "တရုတ္သုိ႔ ဘုိးဘြားရွာျခင္း ခရီးစဥ္" ေႏြရာသီအေျခစုိက္စခန္း ေပါင္စန္းစခန္းကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလာေသာ တရုတ္အႏြယ္ဖြားလူငယ္ႏွင့္ ဆရာ (၅၁)ေယာက္သည္ စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ပါ၀င္ ခဲ့ပါသည္။

ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားလူငယ္ႏွင့္ ဆရာ (၅၁)ေယာက္သည္ လာေရာက္ျခင္းကုိ စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆုိ၍ အားလံုးသည္ ရခဲေသာ အခါအခြင့္ကုိ တန္ဖုိးထားေၾကာင္း၊ တရုတႏုိင္ငံ၏ ထည္ဝါတင့္တယ္ေသာ ေတာေတာင္ေရေျမကုိ အာရံုစူးစုိက္စြာ တေစ့ေစ့ေတြးေၾကာင္း၊ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေလ့လာၿပီး တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ တင္ျပဆက္ခံေသာ အသိစိတ္ကုိ တုိးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ တရုတ္အမ်ဳိးသား၏ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ယူမိသံေယာဇဥ္ကုိ ပုိမုိ အားျဖည့္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင္ပါသည္။

ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ တရုတ္အုိဗာစီေရးရာရံုးသည္ ဤအႀကိမ္ ေဆြရာသီအေျခစုိက္ စခန္းအတြက္ အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္ ျပင္ဆင္၍ ေႏြရာသီအျခစုိက္စခန္း ပါ၀င္သူမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းၿပီး လြန္ရန္ရပ္ကြက္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈစင္တာသုိ႔ တရုတ္ပန္းခ်ီ၊ တရုတ္စံျပ ဘာသာစကား၊ လက္ေရးလက္သား၊ အမ်ဳိးသားအက၊ စြန္၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း အတတ္ပညာ စေသာ ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားသြား၍ လူငယ္တုိ႔သည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ ႂကြယ္ဝနက္နဲျခင္းကုိ သိျမင္ေစမည္။ ေပါင္စန္း၊ ထိန္ခ်ံဳးထဲမွ ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္း အႂကြင္းအကန္ေနရာ၊ ေတာေတာင္ေရေျမ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ၍ လူငယ္မ်ားသည္

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လွပတ္တင့္တယ္ေသာ ႐ႈခင္းကုိတေစ့ေစ့ေတြးေစမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ လုက်န္း လယ္ယာ ေပၚျပဴလာသိပၸံ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ အိမ္ျပင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြား၍ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈကုိ ခံစားၿပီး စည္းလံုးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယုိင္းပင္းကူညီျခင္းကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ရရွိႏုိင္ေသာ ေပ်ာ္စရာကုိ ခံစားမည္။


အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္