တတိယအႀကိမ္ "ကမၻာ့ဆင္ေန႔" လူထုေကာင္းစားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ေတာရုိင္းဆင္ လွ်ိေျမာင္တြင္ က်င္းပခဲ့

2018-08-14 15:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

148835_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္)  ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဌာနသည္ ေတာရုိင္းဆင္ လွ်ိေျမာင္ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ "ကမၻာ့ဆင္ေန႔" လူထုေကာင္းစားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ပူးေပါင္းက်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ဧည့္သည္၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း၊ ျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ "အာရွဆင္ကုိ ကာကြယ္ေရး၊ ငါတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း" ေရးဆြဲထားသည့္ အထည္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထုိး ခဲ့ပါသည္။ ဦးစီးက်င္းပသူသည္ ဆင္းလွည့္လည္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိလည္း က်င္းပ၍ ဆင္(၁၀)ေကာင္ေက်ာ္သည္ ေတာရုိင္းဆင္ လွ်ိေျမာင္႐ႈခင္းရပ္ကြက္တြင္ ျဖည္းညႇင္းသက္သာစြာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ မွလာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဆင္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လူအေယာက္ (၁)ေသာင္းသည္ ဆင္ကုိ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈထဲတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဆရာငယ္သည္ စိတ္ကူးဉာဏ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ဆင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆြဲ၍ ဤပန္းခ်ီးမ်ားကုိ အာရွဆင္ျပတုိက္ ထဲသုိ႔ သိမ္းယူၿပီး အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ အပ္ႏံွထားပါသည္။ ထုိ႔ေန႔သည္ ဆင္ငယ္ "ရန္ညဴ"၏ အသက္(၃)ႏွစ္ ေမြးေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာရွဆင္မ်ဳိး မ်ဳိးပြားယူျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ေထာက္ကူေရး စင္တာသည္ "ရန္ညဴ အသက္(၃)ႏွစ္ေမြးေန႔ပြဲ"ကုိ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

"ကမၻာ့ဆင္ေန႔"သည္ လူတုိ႔သည္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနထဲမွ အာဖရိကဆင္ႏွင့္ အာရွဆင္မ်ားကုိ အာရံုစုိက္ရန္ ပန္ၾကားသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားျပည္သူ မ်ားအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ ခဲ့သည္ ျဖစ္ပါသည္။

အာရွဆင္သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အေကာင္(၄)ေသာင္း မေက်ာ္ပါဘူး။ တရုတ္ႏုိင္ငံ အာရွဆင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ျပည္နယ္ခြဲ၊ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕၌သာ ေနထုိင္၍ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အေကာင္(၃၀၀)ခန႔္ ရွိပါသည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ျပည္နယ္ခြဲသည္ အာရွဆင္ အမ်ားဆံုးသည့္ ေနရာ ျဖစ္၍ ျပည္နယ္ခြဲ တစ္ခုလံုး ခရုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕ (၃)ခုတြင္ အာရွဆင္ ရွိၿပီး စုစုေပါင္း အေကာင္(၂၈၀)ခန႔္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္