ယခုႏွစ္တြင္္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိက္၌္ "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း" သံုးခုကုိ ေပး လႉ၍ တည္ေဆာက္မည္

2018-07-27 09:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ပုိ႔အီစံ)  ယခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ လာအုိတုိ႔တြင္ "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း" သံုးခုကုိ ေပးလႉ၍ တည္ေဆာက္ၿပီး မေလး႐ွား ပင္ၿမိဳ႕ေဗာဓိ လြတ္လပ္ေရး အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အင္ဒုိနီးရွာ ဘာလီကြၽန္း ကြမ္းမင္ စာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ လာအုိ ပုိင္ရွိ တရုတ္ႏြယ္ဖြား စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာ့ မနၲေလး ယူဟြား စံနမူနာျပစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပထမဆံုး ပင္လယ္ရပ္ျခား "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း"ကုိ ေပးလႉတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းဌာနသည္ ရပ္ဝန္းတစ္ခုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရွေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံက အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ စာအုပ္မ်ားကုိ ေပးလႉျခင္းအားျဖင့္ "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း" ကုိ အမည္မွည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္အာရွတုိက္ဘာသာစကားႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ၊ မနၲေလးယူဟြားစံနမူနာျပစာသင္ေက်ာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္နန္ေပါင္ယုတ္ဟြားစာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ခ်ံဳးဟြားရွင္စိန္ဟြားလစ္စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း" ေလးခုကုိ တည္ေဆာက္၍ တရုတ္ဘာသာစာအုပ္စုစုေပါင္း အအုပ္(၁၃၁၄၀) ေပးလႉ ပါသည္။

"ကူမင္းစာဖတ္ခန္း"၏ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ တရုတ္ဘာသာ စာသင္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သူတုိ႔ စားျဖတ္ျခင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ ေရာင့္ရဲၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ "ကူမင္းစာဖတ္ခန္း"ကုိ အရမ္း ႀကိဳဆုိပါသည္။အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: XuTing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္