အျမင့္(၁၀၈)မီတာ၊ အေလးခ်ိန္ အတန္(၁)ေထာင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း အႀကီးဆံုးသည့္ Ferris Wheel မီးထြန္း

2018-07-05 10:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

70536_500x500

70537_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ရည္းစား(၁၈)စံု၏ မ်က္ျမင္သက္ေသျခင္းျဖင့္ အျမင့္(၁၀၈)မီတာ၊ အေလးခ်ိန္ အတန္(၁)ေထာင္ရွိ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း အႀကီးဆံုးသည့္ Ferris Wheel “တီန္းကန္၏ မ်က္လံုး”ကုိ ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔ညတြင္ တီန္းကန္ကမ္းစပ္၌ မီးထြန္း ခဲ့ပါသည္။ ဤ Ferris Wheel သည္ ေရာင္စံုယူနန္-ကူတီန္းျမင္ခ်မ္ႏွင့္ ၅ရက္ေန႔တြင္ အတူတူ ဖြင့္လွစ္မည္။

70538_500x500

“တီန္းကန္၏ မ်က္လံုး” Ferris Wheel ၏ ပံုသ႑ာန္သည္ ေဒါင္းၿမီးျဖန႔္ပံု အဓိကထားၿပီး ယူနန္ ဝိေသသလကၡဏာကုိ ေပၚလြင္လာ၍ မီးအလံုး(၅.၁)ေသာင္းျဖင့္ အထူးအဆန္း ေနရာကုိ ထုလုပ္ပါသည္။ Ferris Wheel တစ္ခုလံုးကုိ ဒီဇုိင္းပဏာမစာမူမွ အဆံုးစြန္ တည္ေဆာက္ၿပီးသားျခင္း အထိ အခ်ိန္(၂)ႏွစ္ၾကာ ကုန္ပါသည္။ အခ်ိန္ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ၾကာသည့္ ဒီဇုိင္းဆြဲၿပီးေနာက္ Ferris Wheel ကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ပါသည္၊ အျမင့္(၁၀၈)မီတာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးသည့္ Ferris Wheel ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ကမၻာလံုးေပၚတြင္ ေရွ႕တန္း ေနရာ(၂၀)တြင္ ရွိေနပါသည္။

70539_500x500

Ferris Wheel သည္ ဆြဲေသတၲာ(၅၆)ခု ရွိၿပီး လူအေယာက္(၃၃၆)ကုိ အခ်ိန္တည္း ဝင္ဆံ့ႏုိင္၍ Ferris Wheelကုိ စီးၿပီး အဝုိင္းလည္ပတ္လွ်င္ (၂၁)မိနစ္ လုိပါသည္။

70540_500x500

ထုိ႔ျပင္၊ “တီန္းကန္၏ မ်က္လံုး”သည္ သိပၸံနည္းပညာ မ်ားျပားသည့္ Ferris Wheel တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Ferris Wheel ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မီးမ်ား၊ သြန္းပံုမ်ား စလံုးသည္ သီးျခားထုတ္လုပ္သည္ ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မီးမ်ားကုိ 3D တံဆိပ္ရုိက္ျခင္း နည္းပညာျဖင့္ သီးျခားထုတ္လုပ္ၿပီး အားလံုးသည္ LEDမီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း၍ မီးေရာင္သည္ ညမႈန္းဝါးဝါးအလင္း ထဲတြင္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္၊ ၎ကုိ ယခင္ Ferris Wheel မ်ားသည္ မရွိသည့္ ဝိေသသလကၡဏာ ျဖစ္ပါသည္။

70541_500x500

Ferris Wheel သည္ လည္ပတ္ခ်ိန္ အလြန္ ဆိတ္ျငိမ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္သည္လည္း ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္၍ တီန္းကန္၏ ႐ႈခင္းကုိ ဆိတ္ျငိမ္စြာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္