၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ လက္ဖက္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည္

2018-07-04 14:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရသည္ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ယူနန္ ဖူအယ္လက္ဖက္ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ လက္ဖက္ကုန္စည္ျပပြဲ၏ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းသည္ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ စတုရန္းမီတာ (၁.၆)ေသာင္း ရွိ၍ ကူမင္းျပတုိက္၊ ဖူအယ္ျပတုိက္၊ လက္ဖက္ရည္ ပြဲသံုးကိရိယာျပတုိက္ စသည့္ ျပတုိက္(၁၀)ခုကုိ ပါဝင္ၿပိး ျပခန္း(၃၈၅)ခုကုိ စီစဥ္မည္။ ၎အနက္၊ စံျပျပခန္း (၃၆၅)ခု၊ အထူး တပ္ဆင္မြမ္းမံသည့္ ျပခန္းအခု(၂၀) ပါဝင္မည္။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဖူအယ္လက္ဖက္ ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ ဆင္းသက္ဆက္ခံျခင္း လက္မႈအႏုပညာဆရာ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဖူအယ္လက္ဖက္ သိပံၸနည္းပညာ မဟာမိတ္စည္းေဝးပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

ယူနန္လက္ဖက္ျပပြဲကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ အခုအထိ ၁၂ႀကိမ္ ဆက္လက္ က်င္းပ ခဲ့ပါၿပီ၊ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆက္လက္ ထုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေဒသအတြင္း အတုိင္းအတာ အႀကီးဆံုး၊ ထိခုိင္ႏုိင္စြမ္း အမ်ားဆံုးရွိသည့္ သီးျခားလက္ဖက္ျပပြဲကုိ ျဖစ္လာပါၿပီ။ အခု၊ ဤအႀကိမ္ ယူနန္ လက္ဖက္ျပပြဲ၏ ကုန္သည္ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္းအရာ စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္