၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ေတာ္ေတာ္ကားျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

2018-06-26 17:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

64034_500x500

64035_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္(ကူမင္း) ႏုိင္ငံတကာ ေတာ္ေတာ္ကားျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႔မွ ဇလုိင္လ ၈ရက္ေန႔အထိ ကူမင္ တီန္းခ်ီ ႏုိင္ငံတကာ ျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ အခ်ိန္ (၉)ရက္ၾကာရွိၿပီး ျပတုိက္(၁၁)ခုကုိ စီစဥ္၍ စုစုေပါင္း အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ (၁.၅)သိန္း ေက်ာ္လြန္၍ ျပသေရး အခ်ိန္သည္ အႀကီးဆံုးသည့္ အႀကိမ္၊ အတုိင္းအတာလည္း အက်ယ္ဆံုးသည့္ အႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္ကားလမ္း ပိတ္ဆုိ႔ ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ျပပြဲသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ ပါလာသည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ေပါက္ေရာက္ကား လုိင္းေၾကာင္း (၂)လုိင္းကုိ ဖြင့္လွစ္မည္။

ဤအႀကိမ္ ေမာ္ေတာ္ကား ျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းအမွတ္တံဆိပ္၊ ကုိယ္ပုိင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္၊ ရင္းႏွီးေငြ စုေပါင္းျမႇပ္ႏံွျခင္း အမွတ္တံဆိပ္၊ တင္သြင္း အမွတ္တံဆိပ္၊ အုပ္စုအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အထက္တန္း ေမာ္ေတာ္ကား အမွတ္တံဆိပ္ ျပသေရးေနရာမ်ားကုိ ပါဝင္၍ ပါဝင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား အမွတ္တံဆိပ္ အခု(၁၂၀) ေက်ာ္လြန္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားသည္ လုိအပ္ခ်က္အရ မတူသည့္ျပတုိက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ကည့္႐ႈႏုိင္မည္။ ၎အနက္၊ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ “စြမ္းအင္သစ္ႏွင့္ စြယ္စံုရေမာ္ေတာ္ကား ျပပြဲ”ကုိ ျပတုိက္နံပါတ္(၆)၌ ျပသ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရွ႕တန္းအက်ဆံုးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္း၏ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ Concept Car မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခံစား ႏုိင္မည္။ ျပပြဲ က်င္းပရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား ေတးဂီတသီဆုိပြဲ၊ ေမာ္ေတာ္ကားျပပြဲ ဓာတ္ပံုရုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ျပပြဲ လက္ေတြ႕ေနရာတြင္ အတူစံစားၾကသည့္ လွ်ပ္သြင္းကိရိယာ မ်ားကုိ ရွိ၍ ေမာ္ေတာ္ကားေပၚရွိ စားေသာက္တြဲကုိ သြင္းယူၿပီး ႂကြယ္ဝေပါမ်ားသည့္ အစားအစာ မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့မည္။ ျပပဲြ အတုိင္ပင္ခံရံုး၊ အနားယူေနရာ၊ ကေလးနႏၵဝန္ဥယ်ာဥ္၊ စသည့္ ဝန္ေဆာက္မႈေပး ေနရာမ်ားကုိ စီစဥ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္