ပ်ဳိးပင္ငယ္၊ ပန္းမန္ အမ်ဳိး(၂)ေထာင္သည္ အတူတူ ျပသ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယီလ်ံ ပန္းေစ်းပြဲကုိ စတင္က်င္းပ

2018-06-20 16:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

63184_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ အလွျပပ်ဳိးပင္ငယ္ ျပပြဲႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယီလ်ံ ပန္းေစ်းပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ရွန္းရားဟူ ေနအိမ္ရပ္ကြက္၌ စတင္ က်င္းပမည္၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ပန္းအုိးစုိက္ပန္းမန္၊ ပန္းအုိးစုိက္႐ႈခင္း၊ ပန္းမန္၊ ပ်ဳိးပင္ငယ္ မ်ားသည္ ယီလ်ံကုိ အေသြးအေရာင္စံုစြာ လွပတင့္တယ္လွေစရန္ အလွဆင္ ထားပါသည္။

ဤအာႀကိမ္ ျပပြဲ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အတုိင္းအတာတုိ႔သည္ အခုအထိ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္၊ ပ်ဳိးပင္ငယ္၊ ပန္းမန္ ျပခန္း အခု(၆၇၀)ရွိ၍ ျပပြဲပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္း (၃၉၆)ခုရွိၿပီး ျပည္နယ္ပ လုပ္ငန္း (၃၆)ခုကုိ ပါဝင္၍ ျပသေသာ ပ်ဳိးပင္ငယ္ႏွင့္ ပန္းမန္ အမ်ဳိး(၂)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

63185_500x500

(၇)ရက္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ယီလ်ံ ပန္းေစ်းပြဲသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္၊ ရွဴရွာခက္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲ စသည့္ ခရီးသြားလာေရး ယဥ္ေက်းမႈ ခံစားျခင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ သစ္ေတာလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လက္ေတြ႕စည္းေဝးပြဲ၊ Bougainvillea spectabilis Willd ဖုိရမ္ စသည့္ သီးျခားသည့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၊ ယူနန္ နယ္ခံ ပ်ဳိးပင္ငယ္ေကာင္း ခင္းက်င္း ျပသ ေရာင္းခ်ပြဲ၊ ယီလ်ံခရုိင္ ပန္းမန္ႏွင့္ ပ်ဳိးပင္ငယ္ ခင္းက်င္း ျပသေရာင္းခ်ပြဲ၊ ကုန္စည္ ခင္းက်င္း ျပသ ေရာင္းခ်ပြဲ၊ ကုန္သည္ ေစ်းေခၚဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ သြင္းယူျခင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း အခမ္းအနား စသည့္ ေပါင္းစည္း စီးပြားကုန္သြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ခ်င္းဟုိင္ကန္ပတ္ စက္ဘီးစီး ပူးတြဲၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ယူနန္-ယီလ်ံ “ကြၽပ္ရွန္းဖလား” ေကြ႕(၆၈)ခု စက္ဘီးစီးၿပီး ေတာင္ေစာင္းလမ္းတက္ျခင္း စိန္ေခၚၿပိဳင္ပြဲ၊ ကူမင္း-ယီလ်ံ နန္ဖန္ျမစ္ နဂါးေလွ အဖြင့္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ပန္းေစ်းပြဲ က်င္းပရာတြင္ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္