ထိန္ခ်ံဳး က်န္းတံုးဂ်င္ဂုိေက်းရြာသည္ “တရုတ္ႏုိင္ငံ လွပသည့္ အပန္းေျဖေက်းရြာ” ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးကုိ ရရွိ

2018-06-20 17:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ “တရုတ္ႏုိင္ငံ လွပသည့္ အပန္းေျဖေက်းရြာ” နာမည္စာရင္းကုိ အခုတေလာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္၊ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ကုတံုးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းတံုး ဂ်င္ဂုိေက်းရြာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဤဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးကုိ ရရွိသည့္ ေနရာေလးခုထဲမွ တစ္ခု ကံေကာင္း ျဖစ္လာပါသည္။

ဂ်င္ဂုိေက်းရြာသည္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ အေျမာက္ပုိင္း ကုတံုးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းတံုးကြန္ျမဴနီတီ၌ တည္ရွိေနၿပီး ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ (၃၅)ကီလုိမီတာ ကြာေဝး၍ နယ္ေျမ အက်ယ္အဝန္းသည္ (၃၅.၄၂) စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ သဘာဝ ဂ်င္ဂုိသစ္ေတာ အမုိ(၁)ေသာင္းေက်ာ္၊ အပင္(၃)ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ အသက္အရြယ္ အႏွစ္(၁)ေထာင္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ဂ်င္ဂုိ (၁၀)ပင္ေက်ာ္၊ အႏွစ္(၅)ရာထက္ အျပင္(၄)ရာေက်ာ္၊ အႏွစ္(၄)ရာထက္ အပင္(၇၄၀)ေက်ာ္၊ အႏွစ္(၂)ရာမွ (၃)ရာအထိ အပင္(၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

ဂ်င္ဂုိေက်းရြာသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္ အေယာက္(၃)သိန္းခန႔္ကုိ ဧည့္ခံ၍ စုစုေပါင္း ခရီးသြားလာေရးဝင္ေငြ အယြမ္(၄၀)သန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ျပည္လံုး ဇီဝထိန္းသိမ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈေက်းရြာ၊ တစ္ျပည္လံုး ဆြဲေဆာင္ခ်က္ အႀကီးဆံုးသည့္ ေက်းရြာ၊ တစ္ျပည္လံုး အပန္းေျဖ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းရြာ ခရီးသြားလာေရး စံျပေဒသ၊ တစ္ျပည္လံုး ေက်းရြာ ခရီးသြားလာေရး စံျပေဒသ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ အႀကီးဆံုးသည့္ ေက်းရြာအခု(၃၀)၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားလာေရး ထူးျခားခ်က္ရွိ ေက်းရြာ စသည့္ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္