ကူမင္း-တလီ အျမန္ရထားသည္ ဇလုိင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခုတ္ေမာင္း၊ အခု ခရီသည္တင္ စမ္းသပ္ခုတ္ေမာင္းပါၿပီ

2018-06-20 15:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ ကူမင္း-တလီ အျမန္ရထားသည္ တရားဝင္ စတင္ ခုတ္ေမာင္းမည္။ ပထမအသုတ္ ခရီးသည္မ်ားသည္ China Railway High-speedကုိ ဇလုိင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ စီး၍ ထူးျခားသည့္ တလီၿမိဳ႕မွ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ အျမန္ရထားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ခရီးစဥ္ တစ္ႀကိမ္ကုိ စတင္ခံစား ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ အျမန္ရထားသည္ အတြဲ(၈)တြဲ ရွိၿပီး တစ္ႀကိမ္ လူ(၆၁၃)ေယာက္သည္ စီးႏုိင္၍ ရွန္ယူ၊ နန္ဟြာ၊ ခ်ဴရႊန္ႏွင့္ လုဖူးေတာင္ပုိင္းဘူတာရံုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ခရီးတစ္ခုလံုးသည္ စုစုေပါင္း၂နာရီ ၃၉မိနစ္သာ လုိပါသည္။

အျမန္ရထားသည္ တည္ျငိမ္ၿပီး လ်င္ျမန္ ရံုသာမက ထုိင္ခံုေအာက္မွ ပလတ္ခံခံု၊ ကုလားထုိင္ေနာက္မွီ ၏ထိန္းညိႇႏုိင္ျခင္း၊ ဝန္စည္စလယ္စင္၏ စီစဥ္ျခင္း၊ အမိႏုိ႔စုိ႔ကေလး အတြက္ အတပ္အဆင္ပစၥည္း စသည့္ လူစိတ္တင္းတိမ္ေစေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ခရီးစဥ္တြင္ ပုိၿပီး ေနသာထုိင္သာ ရွိေစပါသည္။

ဇလုိင္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ခုတ္ေမာင္း ၿပီးေနာက္ မ်ားျပားသည့္ မီးရထားအမွတ္စဥ္သည္ ဘူတာရံုစလံုး၌ ဆုိက္ကပ္သည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးသည့္ အႀကိမ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ႏွစ္နာရီၾကာ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ၂နာရီ ၂၀မိနစ္ၾကာ ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တလီၿမိဳ႕သုိ႔ ၂နာရီ ေနထုိင္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဝုိင္းကုိ ျဖစ္လာမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္