ေကာက္ညႇင္းထုပ္ထုပ္ျခင္း၊ ေဆးဒန္းနီလိမ္းျခင္း၊ ေက်းလက္လူထု ထူးခြၽန္သည့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2018-06-13 15:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

55656_500x500

55660_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ေမႊး၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္ အေျခအေနမ်ား” ႏွင့္ ေက်းလက္လူထု ထူးခြၽန္သည့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ျပသခံစားပြဲကုိ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ကုန္းတပ္ စစ္ပညာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေက်ာင္း၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ “အဝတ္အစား၊ အစားအေသာက္၊ ေတးဂီတ၊ ျပသေရး၊ တင္ဆက္ျပသျခင္း” အေၾကာင္းအရာ (၅)မ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ဥယ်ာဥ္ေပ်ာ္ပြဲဝင္ႏႊဲျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ က်င္းပပါသည္၊ မိဘႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ထုပ္ျခင္း၊ အိတ္ေမႊးတပ္ျခင္းကုိ ခံစားႏုိင္ ရံုသာမက သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ သင္ျပဆက္ခံသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ တင္ဆက္ျပသေသာ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ရုိးရာလက္မႈအႏုပညာကုိလည္း ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

55657_500x500

လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ကေလးအေယာက္ (၁)ရာေက်ာ္သည္ မိမိျပဳလုပ္သည့္ ရုိးရာ အဝတ္အစံု ဝတ္၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အက၊ ရြတ္ဆုိျခင္း စသည့္ အႏုပညာ တင္ဆက္ျပသေရးကုိ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု ဓေလ့ထံုးစံ အႏုပညာ ခံစားျပသေရး ေနရာ၌ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ထုပ္ျခင္း၊ ေဆးဒန္းနီလိမ္းျခင္း၊ ေဒါနပင္ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း စေသာ ေကာက္ညႇင္းထုပ္ပြဲေတာ္၏ ရုိးရာ ဓေလ့ထံုးစံကုိ ခံစားသည့္အျပင္ တရုတ္လက္ေရးလက္သား၊ ပန္းခ်ီပညာ၊ ေက်းလက္ေတးဂီတ စေသာ ရုိးရာအႏုပညာ၏ ဆြဲေဆာင္ခ်က္ကုိလည္း ခံစား ႏုိင္ပါသည္။

55658_500x500

ေက်းလက္ အႏုပညာရွင္ (၁၀)ေယာက္ေက်ာ္သည္ သၾကားလူဆြဲျခင္း၊ မႈန႔္လူဆုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေဆးဒန္းနီလိမ္းျခင္း၊ တရုတ္ရုိးရာအထံုး၊ အိတ္ေမႊးခ်ဳပ္ျခင္း၊ ေျမထည္အႏုပညာ၊ ကတ္ေက်းညႇပ္စကၠဴပံု၊ ရုပ္ျပဇာတ္လမ္း၊ ေရွးေဟာင္းတူရိယာ စေသာ ႂကြယ္ဝေပါမ်ားသည့္ ရုိးရာ အႏုပညာျပသေရးကုိ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ပါသည္။

55659_500x500

ဤလႈပ္ရွားမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ရုိးရာယဥ္က်းမႈကုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေက်းလက္ ထူးခြၽန္ေသာ ရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာကုိ သင္ျပဆက္ခံရန္၊ လူငယ္ကေလးသည္ တရုတ္ထူးခြၽန္ေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအတြက္ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ ခံစားသင္ၾကားေအာင္ တြန္းအားေပးရန္၊ လူငယ္လူရြယ္သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ ေက်းလက္ လက္မႈအႏုပညာ၊ ပန္းခ်ီပညာႏွင့္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္ေစ၍ ရုိးရာပြဲေတာ္၏ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ တုိးတက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဘဝကုိ ႂကြယ္ဝျဖစ္လာေစၿပီး ၿမိဳ႕ျပ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အရည္အခ်င္းကုိ တုိးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္